Przejdź do treści
Powrót

Polska 2050 mówi TAK dla bezpieczeństwa i demokracji

Wyraźne rozgraniczenie między sytuacjami kryzysowymi a konstytucyjnymi stanami nadzwyczajnymi. Wprowadzenie maksymalnego okres trwania operacji wojskowej – nie dłużej niż 30 dni. Obowiązek przekazania, nie później niż 14 dni po zakończeniu operacji wojskowej na terenie RP w czasie pokoju, przez Ministra Obrony Narodowej informacji Sejmowi na temat tej operacji. To poprawki do ustawy o obronie Ojczyzny o które walczy Polska 2050. “Bezpieczeństwo nie wyklucza człowieczeństwa” – podkreślili podczas czwartkowego briefingu prasowego posłowie Klubu Parlamentarnego Polska 2050-Trzecia Droga. 

“Zmiany ustaw o bezpieczeństwie, o kompetencjach różnych służb: wojska, straży granicznej, policji, zmianom jakie rząd zaproponował w celu zwiększenia bezpieczeństwa Polski zwłaszcza w kontekście wojny hybrydowej, którą toczy przeciwko Polsce Rosja. Polska 2050 złożyła, za pomocą swoich przedstawicieli w rządzie, autopoprawki i część z nich została przyjęta. Niestety kilku z nich rząd nie przyjął, a były zgłaszane na komisji” – mówił zastępca przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej poseł Piotr Strach. 

Paweł Śliz,  przewodniczący Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka zaznaczył, że jego ugrupowanie złożyło trzy bardzo istotne poprawki. “Po pierwsze mają dotyczyć rozróżnienia, żebyśmy mieli jasne rozróżnienie między sytuacjami kryzysowymi, czyli takimi jakie mamy na granicy polsko-białoruskiej, a stanami wyjątkowymi, które są opisane w Konstytucji. Po drugie: musimy wprowadzić czasookres, na który dany stan zostaje wprowadzony. Pamiętajmy, że mamy stan pokoju i jest możliwość wprowadzenia tego stanu na nieokreślony czas. My musimy wiedzieć, jako obywatele, na ile ten stan zostanie wprowadzony. Jest także poprawka, która dotyczy możliwości przedłużania tego stanu, ale za zgodą Sejmu.” 

Poseł Śliz podkreślił także wagę poprawki, która zobowiązuje Ministra Obrony Narodowej do raportowania, jak przebiega aktualnie sytuacja co 30 dni przed parlamentem. “Bardzo ważne jest dla nas bezpieczeństwo, ale też ważna jest demokracja” – zakończył.
 

Klub Parlamentarny Polska 2050 – Trzecia Droga ponownie złoży poprawki w trakcie drugiego czytania projektu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu usprawnienia działań Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji oraz Straży Granicznej na wypadek zagrożenia bezpieczeństwa państwa. 

Zobacz również