Przejdź do treści
Powrót

Polska 2050 przedstawiła rozwiązania w walce z hejtem

„Nie będzie trzeba ustalić imienia, nazwiska i adresu anonimowego hejtera, by podać go do sądu. Umożliwi to tzw. „ślepy pozew”. Hejter przestanie być anonimowy. Posłowie Polski 2050 Szymona Hołowni: Piotr Strach, Kamil Wnuk i Łukasz Osmalak przedstawili na poniedziałkowej konferencji prasowej założenia nowej ustawy „Antyhejterskiej” i zadania nowego Zespołu Parlamentarnego do Walki z Hejtem.

Według raportu NASK „Nastolatki 3.0”, 3/4 uczniów spotkało się z jakąś formą cyberprzemocy, która coraz częściej kończy się tragicznie. Hejt dotyczy głównie poglądów na tematy społeczne wyglądu, poglądów politycznych, a nawet hobby i zainteresowań człowieka. „Hejt potrafi dotknąć dziecka, osoby dorosłej o ugruntowanej pozycji zawodowej, a także przedsiębiorcy i jego firmy. Jesteśmy narażeni na ataki hybrydowe od państw nam nieprzyjaznych, a hejt jest orężem wpływającym na pozycję polskich firm, na dążenie do dezintegracji społeczeństwa, na sianie podziałów”, powiedział poseł Polski 2050 Piotr Strach.

„Hejt ma taką moc, bo hejter czuje się bezkarny, schowany za anonimowością. Nie godzimy się z tym, że zanim organy ścigania wystąpią do administratora strony, to IP hejtera jest nie do wydobycia, bo administrator nie ma obowiązku jego zabezpieczenia i przechowywania.”, powiedział poseł Polski 2050 Kamil Wnuk. „Czas skutecznie zacząć walczyć z hejtem. Proponujemy trzy kroki: powołanie zespołu parlamentarnego ds walki z hejtem złożenie projektu ustawy i w konsekwencji dobre prawo. Sprawca hejtu przestanie być anonimowy, gdyż Administrator strony zabezpieczy na wniosek osoby dotkniętej hejtem numer IP sprawcy co pozwoli poszkodowanym na dochodzenie swoich praw przed Sądem. Nie będzie trzeba ustalić imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania sprawcy przed wytoczeniem powództwa. Cywilne dochodzenie roszczeń będzie możliwe przeciwko anonimowym sprawcom, tzw. „ślepy pozew”„, dodał poseł Wnuk.

Poseł Polski 2050 Łukasz Osmalak wyjaśnił, że „dane i adres sprawcy ustali sąd lub organ ścigania na podstawie zabezpieczonego IP kierując wezwanie do operatora. „Hejt w Internecie uderzający w renomę firmy stanowić będzie czyn nieuczciwej konkurencji. Proponujemy, by administrator przechowywał IP przez 3 miesiące, a w chwili wpływu wniosku o zabezpieczenie IP od osoby dotkniętej hejtem przez kolejne 6 miesięcy. Administrator przekaże osobie dotkniętej hejtem informację zwrotną o zabezpieczeniu numeru IP w terminie 3 dni. W tym samym czasie Administrator informuje operatora o zabezpieczeniu numeru IP na wniosek osoby dotkniętej hejtem w oczekiwaniu na wezwanie właściwego organu. Sąd musi w terminie 7 dni od wniesienia pozwu wystąpi do operatora o udostępnienie danych a operator w terminie 7 dni od otrzymania wezwania przekazać te dane sądowi.”, dodał Osmalak.

Posłowie Polski 2050 Szymona Hołowni chcą:

  • zdefiniować pojęcie hejtu/mowy nienawiści w Internecie na potrzeby regulacji na poziomie ustawowym/krajowym celem dochodzenia swoich praw na drodze cywilnej i karnej przez pokrzywdzonych
  • wyeliminować zjawisko anonimowego hejtu w Internecie
  • wprowadzić rozwiązania dla pokrzywdzonych w zakresie zabezpieczenia numeru IP sprawcy w celu możliwości dochodzenia swoich praw przed Sądem
  • nałożyć obowiązki dla Administratora portalu lub strony zabezpieczenia nr IP na żądanie pokrzywdzonego w terminie 3 dni od momentu zgłoszenia z obowiązkiem ich późniejszego wydania właściwemu organowi i uniemożliwienie unikania wydawania danych z uwagi na upływ czasu
  • wprowadzić nowe rozwiązania w zakresie cywilnego dochodzenia roszczeń przeciwko anonimowym sprawcom tzw. „ślepy pozew”, który ma być realną, cywilną odpowiedzialnością sprawców
  • chronić przedsiębiorców przed anonimowym hejtem w Internecie uderzającym w renomę firmy – czyny nieuczciwej konkurencji
  • wprowadzić profilaktykę społeczną w zakresie walki z hejtem/mową nienawiści w Internecie – obowiązki edukacyjne w szkołach oraz kampaniach reklamowych realizowanych przez organy centralne.

„Z uwagi na fakt, iż Internet (tzw. sieć) stał się centrum aktywności społecznej i stanowi przestrzeń codziennego poruszania się społeczeństwa w wielu dziedzinach życia takich jak edukacja, biznes, rozrywka czy też ogólnie jako źródło pozyskiwania informacji związanych ze wszystkimi sferami życia, to nowego znaczenia i wymiaru nabrało pojęcie ochrony praw, w tym dóbr osobistych, których naruszanie w Internecie wydaje się być problemem dotykającym coraz większą liczbę osób. Współcześnie naruszanie tych praw staje się jednym z najbardziej aktualnych zagrożeń związanych z poszanowaniem Praw Człowieka, zaś obowiązkiem władz publicznych jest wprowadzanie rozwiązań legislacyjnych, zmierzających do eliminacji tego zjawiska”, podsumowali posłowie Polski 2050 Szymona Hołowni.

Galeria zdjęć

Zobacz również