Przejdź do treści
Powrót

Samorząd na 6-tkę Polski 2050 Szymona Hołowni 

“Chcemy sprawić, żeby Polska znowu składała się z tysięcy małych ojczyzn, które harmonijnie współpracują ze sobą, które robią wspaniałe rzeczy. Samorząd to my, nie jacyś oni, i dzisiaj o siebie musimy zawalczyć” – mówił Szymon Hołownia podczas III Forum Samorządowego w Wyszkowie, przedstawiając propozycje rozwiązań dla samorządów w ramach programu “Polska na 6-stkę” Polski 2050 Szymona Hołowni. 

Przewodniczący Polski 2050 Szymona Hołowni podkreślił, że jego ugrupowanie czuje gorycz z powodu panującej dziś “kultury upokarzania” samorządowców. “Rządzi nami opcja gierkowskiego centralizmu, który wszystko musi mieć pod swoim butem – od policji, przez hotele i sklepy, po produkcję żywności – wszystkim musi rządzić jeden car. Z tym trzeba skończyć, bo to jest upokarzanie Polaków”- mówił Szymon Hołownia.

“Co może dzisiaj czuć wójt czy burmistrz z podkarpackiego albo świętokrzyskiego, który słyszy o ‘wspaniałej’ obietnicy dwóch darmowych odcinków autostrad między Koninem a Strykowem, albo Wrocławiem a Gliwicami? Trzeba będzie wydać na nie miliardy złotych, podczas gdy w gminie setki ludzi nie mają czym dojechać do lekarza, do szkoły, do pracy, żeby załatwić swoje podstawowe potrzeby. Budżet państwa nie jest z gumy. Na coś wystarczy pieniędzy, na coś ich nie wystarczy” wyliczał Szymon Hołownia.

Szymon Hołownia przedstawił główne rozwiązania rozwiązania dla samorządów w ramach programu “Polska na 6-tkę”. “Chcemy, żeby samorząd był nowoczesny – czyli łatwy i przyjazny w obsłudze dzięki cyfryzacji. Wszystko, co da się zrobić online – w samorządzie powinno dać się w ten sposób zrobić” – mówił Szymon Hołownia

“Po drugie: w każdej gminie powinien być animator społeczny. Ktoś, kto w profesjonalny sposób zadba o to, aby społeczność lokalna odnawiała w sobie wspólnotę, słuchała jakie problemy ma ta społeczność” – mówił Szymon Hołownia.

Kolejnym rozwiązaniem jest zwiększenie niezależności finansowej samorządów. “Samorządy powinny mieć większy udział w PIT, a nawet współdecydować o stawkach podatku. Samorządy powinny mieć też udział w VAT: proponujemy ten udział na poziomie 3 proc. Samorządy powinny mieć możliwość udziału w podatkach płaconych przez firmy, których oddziały są na ich terenie. Ten mechanizm sprawi, że samorządy jeszcze bardziej będą przyciągać inwestycje, bo będą miały z tego zysk dla swoich mieszkańców” – argumentował Szymon Hołownia.

Szymon Hołownia zaznaczył, że jednym z rozwiązań jest nietykalność subwencji oświatowej. “Ona nie może maleć z roku na rok.  Musi pozostać na ustalonym poziomie, by pokryć potrzeby samorządów. Nie może być tak, że rząd zabiera jej część na własne wydatki”mówił Szymon Hołownia.

Przewodniczący Polski 2050 Szymona Hołowni przedstawił piąty punkt: zdrowie i transport publiczny blisko ludzi.Chcemy usamorządowić, czyli zbliżyć do ludzi ochronę zdrowia na każdym jej szczeblu. A bez dobrego transportu publicznego nie będzie w Polsce ani większej dzietności, ani rozwoju” – mówił Szymon Hołownia.

W ocenie Polski 2050 Szymona Hołowni ważne jest również odpolitycznienie finansowania samorządów. Interesy partii politycznych nie powinny wpływać na rozdział funduszy samorządowych. Wszystkie mechanizmy finansowania samorządów muszą być wolne od wpływów, transparentne i oparte na obiektywnych i uzasadnionych, a nie uznaniowych zasadach. “W tej kwestii musimy mieć przejrzyste kryteria. To musi być oczywiste dla każdego, dlaczego gmina dostała lub nie dostała pieniędzy” – mówił Szymon Hołownia. 

Kolejne z zaprezentowanych rozwiązań to promowanie dobrych modeli współpracy samorządów z organizacjami pozarządowymi. “Kołami Gospodyń Wiejskich, fundacjami, stowarzyszeniami – wspierajmy współpracę samorządów z wszystkimi ludźmi, którym chce się chcieć” – mówił Szymon Hołownia.

“Po ósme – i to punkt, bez którego nie będzie pozostałych: godne wynagrodzenie pracowników samorządowych”- zaznaczył Szymon Hołownia. Po latach mrożenia pensji trzeba zapewnić godne podwyżki. To inwestycja w sprawne, bezpieczne, profesjonalne państwo”- mówił Szymon Hołownia. 

W ramach Forum Samorządowego odbyła się również część warsztatowa, której elementem były debaty: ,,Dlaczego samorządowcy powinni się zaangażować w wybory parlamentarne”, “Miasta, które stają się senioralne”, “Wieś – przyszłość obszarów wiejskich” oraz “Inwestycje a Środowisko”. Wydarzenie zakończyło się podpisaniem Deklaracji Wsparcia Samorządowego dla Polski 2050 Szymona Hołowni w wyborach parlamentarnych. 

Galeria zdjęć

Zobacz również