Przejdź do treści
Powrót

Wymagania żywieniowe dzieci to nie fanaberia!

„My chcemy tworzyć dobre prawo, prawo, które ułatwia życie. Wiemy jak wprowadzić zdrowe, bezpieczne żywienie dla dzieci, które tego wymagają. To da się zrobić!” Podczas czwartkowego briefingu prasowego parlamentarzyści Polski 2050 Szymona Hołowni przedstawili założenia zmiany ustawy w prawie oświatowym oraz opieki nad dziećmi do lat 3, wypracowane dzięki pracy w Zespole Parlamentarnym ds. Celiakii.

„Projekt dotyczy żywienia dzieci, które wymagają żywienia specjalistycznego, które mają diety eliminacyjne. Nie wyobrażam sobie sytuacji takiej, gdybym musiał jako ojciec zapewnić taką dietę mojemu dziecku w obecnych warunkach w żłobku, klubie dziecięcym, przedszkolu czy szkole. Ten projekt dotyczy 8% dzieci.” powiedział poseł i przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Celiakii Bartosz Romowicz. Podkreślił, że sam zmaga się z chorobą, która zmusza go do przestrzegania specjalistycznej diety przez całe życie.

Podczas briefingu prasowego głos zabrała Prezeska Polskiego Stowarzyszenia Osób z Celiakią i na Diecie Bezglutenowej pani Małgorzata Źródlak „Dieta bezglutenowa to nie jest fanaberia, to nie jest moda, to jest bardzo poważna dieta, która dotyczy chorych dzieci, chorych dorosłych i musi być przestrzegana przez całe życie.” Apelowała do polityków o poparcie ustawy przygotowanej przez KP Polska 2050- Trzecia Droga w celu zwalczenia nierówności, jakie do tej pory występują w polskich placówkach oświatowych.

Posłanka Maja Nowak podkreślała wagę projektu: „Nie ma mojej zgody i zgody Polski 2050 na to, żeby dzieci były dyskryminowane w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych
ze względu na swój stan zdrowia.” Posłanka wykazywała, że w obecnej sytuacji to dyrektorzy ośrodków szkolnych decydują o możliwości takiej diety dla dzieci.

„Dostrzegamy też sytuację taką, gdzie placówki będą musiały się przygotować
do oferowania takiego żywienia. Nasza ustawa przewiduje wydłużenie vacatio legis, do 3 miesięcy, aby wszystkie placówki mogły zapoznać się ze sposobami i możliwościami wprowadzenia takiego żywienia” – mówiła posłanka Żaneta Cwalina – Śliwowska. Podkreśliła konieczność prowadzenia akcji informacyjnych i edukacyjnych w celu zwiększenia świadomości o alergiach żywieniowych w celu przeciwdziałania wykluczeniu dzieci z tymi chorobami.

Posłanka i Zastępczyni Przewodniczącego Zespołu Elżbieta Burkiewicz podkreślała, że projekt ustawy nie powstałby gdyby nie Zespół Parlamentarny ds. Celiakii „Uświadamiamy wszystkim posłom, jaki to jest duży problem. Zajmujemy się nie tylko sprawami wielkimi, ale również tymi sprawami, które dotyczą naszego życia codziennego. Bardzo się cieszymy, że ten projekt powstał i będziemy go procedować.” – mówiła.

Galeria zdjęć

Zobacz również