Przejdź do treści
Powrót

ZAMKNIĘCIE KOŁA W OKRĘGU WYBORCZYM NR 20

Decyzją Zarządu Krajowego, dnia 18 kwietnia, zostało rozwiązane Koło Partii w okręgu wyborczym nr 20 (Warszawa). 

Z tym dniem członkowie Koła Partii zakończyli pełnienie dotychczas sprawowanych funkcji w Zarządzie Koła, przestali reprezentować Partię oraz skończyli sprawowanie mandatów delegatów do Rady Regionu Mazowieckiego. Wszyscy członkowie dotychczasowego Koła Partii, w okręgu wyborczym nr 20, zostali przypisani do Koła Partii w okręgu nr 19 (Warszawa).

Zarząd Krajowy uznał, że dotychczasowy Zarząd Koła w okręgu nr 20 nie wywiązywał się z obowiązków wyznaczonych przez Zarząd Regionu Mazowieckiego i Zarząd Krajowy, m.in. w sprawie tworzenia projektów list wyborczych do Sejmu. Ponadto podjęte przez Zarząd Koła w ostatnim czasie działania związane z nadawaniem statusu członków zwyczajnych stanowiło naruszenie statutu Partii. 

Decyzja została podyktowana koniecznością usprawnienia funkcjonowania struktur partyjnych w rejonie podwarszawskim. Powodem jej podjęcia był szereg nieprawidłowości w funkcjonowaniu Koła. Wielokrotnie prowadzone rozmowy, mające na celu naprawę sytuacji, nie przyniosły pozytywnego rezultatu.

Zdecydowana większość członków partii Polska 2050 Szymona Hołowni działających na terenie koła nr 20 pozostaje aktywna i zamierza kontynuować swoją działalność. Zmiana ma na celu zwiększenie efektywności naszych działań w nadchodzących wyborach do Parlamentu.

Agnieszka Buczyńska, sekretarz generalna partii

Zobacz również