Przejdź do treści
Powrót

Jawna płaca w ogłoszeniach o pracę w służbie cywilnej dzięki naszej poprawce!

Na 74. Posiedzeniu Sejmu RP, które odbyło się w dniach 12-14 kwietnia  nasi posłowie zabierali głos w 26 punktach porządku dziennego. Do szeregu projektu złożyli merytoryczne poprawki.

  • Poseł Michał Gramatyka złożył poprawki do uchwały w sprawie obrony polskich lasów (druk nr 3104). Poprawki miały zmienić tytuł i treść uchwały na „uchwałę o obronie polskich lasów przed Solidarną Polską”. Jeśli polskie lasy potrzebują dziś przed kimś ochrony, to przed funkcjonariuszami Solidarnej Polski, traktującymi je jako źródło dochodu partyjnego i nadzorującymi ich rabunkową eksploatację. – uzasadniał swoje poprawki.
  • Posłanka Paulina Hennig-Kloska złożyła poprawkę do projektu ustawy o pomocy państwa w oszczędzaniu na cele mieszkaniowe (druk nr 3096), która miałaby zlikwidować 19% podatek tzw. Belki od oszczędności. Nasi posłowie głosowali przeciwko tej ustawie uznając, że jest ona społecznie niesprawiedliwa, a wysiłek państwa powinien się skupić na zapewnieniu większej podaży mieszkań na rynku.  
  • Posłanka Joanna Mucha wyraziła krytyczne stanowisko ws. rządowego projektu ustawy o świadczeniu wspierającym (druk nr 3130). Wskazywała, że towarzyszący projektowi nowy system orzecznictwa o niepełnosprawności jest kopią systemu hiszpańskiego, który ponadto nie nadaje się do odpowiedniego wsparcia większości osób z niepełnosprawnością: W tamtym systemie 70 punktów na 100 możliwych daje maksymalną płatność, a u nas poniżej 70 punktów nie ma żadnego świadczenia. Szacuje się, że tylko około 5 proc. osób z niepełnosprawnością będzie kwalifikowało się do otrzymania najwyższego wymiaru świadczenia wskazała z sejmowej mównicy. Posłanka Mucha wnioskuje o zorganizowanie wysłuchania publicznego w tej sprawie.
  • Poseł Mirosław Suchoń złożył poprawki do o rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (druk 3025), które zwiększą przejrzystość finansów publicznych. Poseł Mirosław Suchoń złożył również poprawkę do projektu ustawy o zmianie ustawy prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3049), która ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa przewozu osób, poprzez wymaganie od cudzoziemców zaświadczenia o niekaralności z krajów, w których zamieszkiwali w okresie ostatnich 5 lat.  Niestety poprawki nie znalazły uznania większości.
  • Poseł Tomasz Zimoch złożył wniosek o odrzucenie, a także poprawki które miały naprawić rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o służbie cywilnej oraz niektórych innych ustaw (druk nr 3090).  Przeszła jedna z poprawek, dzięki której w ogłoszeniach o pracę w służbie cywilnej zawsze będzie publikowane przewidywane zasadnicze wynagrodzenie. Poseł Zimoch zgłaszał również poprawki przyznające pracownikom służby cywilnej dodatki za pracę wykonywaną w godzinach nadliczbowych, profesjonalizujące proces rekrutacji na stanowiska publiczne oraz ograniczające rozrost administracji rządowej na funkcjach sekretarzy stanu. Niestety przepadły one w głosowaniu.
  • Poseł Paweł Zalewski przedstawił stanowisko Koła w trakcie debaty po exposé Ministra Spraw Zagranicznych na temat kierunków polskiej polityki zagranicznej, w którym krytycznie odniósł się do prowadzonej przez rząd PiS dyplomacji. W ciągu 8 lat PiS zniszczył politykę zagraniczną państwa. W zamian zbudował mechanizm działający wyłącznie na rzecz partyjnych interesów. Najwyższy czas przywrócić polityce zagranicznej jej właściwą, państwową, a nie partyjną rolę oraz pozycję Polski, jako jednego z liderów w Europie mówił poseł Zalewski.

Galeria zdjęć

Zobacz również