Przejdź do treści

Kodeks etyczny członka Partii

 1. Reprezentuję i dbam o dobre imię partii Polska 2050 Szymona Hołowni, kierując się w swoich działaniach jej fundamentalnymi wartościami: demokratycznie, zielono i solidarnie.
 2. Wszystkich ludzi traktuję równo i podmiotowo. Nikogo nie dyskryminuję, w szczególności ze względu na: płeć, wiek, wyznanie, wykształcenie, pochodzenie, kolor skóry, poglądy polityczne, orientację seksualną czy stan zdrowia.
 3. Działam dla pokoleń, nie na kadencję.
 4. Polityka to służba. Nigdy nie zapominam, że służę ludziom i mam na uwadze dobro wspólne.
 5. Działam zespołowo.
 6. Wyrażam swoje opinie w sposób, który nie godzi w dobre imię drugiego człowieka. Nie hejtuję w sieci i reaguję na mowę nienawiści. Szukam tego, co nas łączy, a nie tego co nas dzieli. Akceptuję różnorodność.
 7. Jestem otwarty/a na dialog z drugim człowiekiem, dyskutuję merytorycznie.
 8. Przestrzegam demokratycznych zasad państwa prawa.
 9. W swojej działalności politycznej angażuję się wolontariacko na rzecz innych w ramach ruchu Polska 2050.
 10. Pytam o rzeczy, których nie rozumiem. Jestem obiektywny/a. Sprawdzam źródła, na które się powołuję.
 11. Biorę odpowiedzialność za siebie oraz moje decyzje, wybory i działania
 12. Nie składam obietnic, których nie jestem w stanie zrealizować.
 13. Działam aktywnie, by budować swoją wiedzę i kompetencje.
 14. W swoich działaniach kieruję się troską o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt.
 15. Dbam o poszanowanie środków publicznych.