Powrót

Agnieszka Malinowska-Wasiluk

Niezwykle mocno cenię sobie uczciwość. Polityka ma ogromny wpływ na każdego obywatela, dlatego uważam że uczciwość powinna być w niej podstawową wartością. Obecny brak zaufania do polityków wynika z ich nieuczciwości i kłamstw, którymi karmią obywateli. Chciałabym to zmienić. 

W związku z moim wykształceniem, ale też wykonywaną pracą kuratora sądowego bliskie są mi tematy społeczne dotyczące pracy z rodzinami i młodzieżą. Obecnie w kręgu moich zainteresowań pozostają prace nad polepszeniem bytu rodzin zastępczych, ale także praca z młodzieżą ze specyficznymi problemami wychowawczymi. 

Te problemy łączą się wprost z kondycją polskiej oświaty. Z tytułu swojego wykształcenia, ale również dziesięcioletniego doświadczenia w pracy nauczyciela wiem, jak wielkich zmian należy dokonać, aby polska szkoła wkroczyła wreszcie w XXI wiek. Obecnie sytuacja placówek edukacyjnych wszystkich szczebli począwszy od przedszkoli wymaga gruntownej modernizacji, która da naszym dzieciom możliwość rozwijania umiejętności i kompetencji na miarę naszych – a właściwie już ich – czasów.

O mnie

Na co dzień jestem kuratorem zawodowym Nie jest to praca lekka, mocno obciąża psychicznie, jednak daje możliwość pomocy dzieciom i młodzieży. Pomaga mi w tym moje pedagogiczne wykształcenie, ale również doświadczenie nabyte przez wiele lat bycia nauczycielem i harcerzem. 

Jestem żoną i mamą dwóch cudownych dziewczynek, dla których chciałabym zmieniać świat na lepsze. Mam swoje pasje, do których zaliczam śpiewanie w Chórze Collegium Maiorum, żeglarstwo i makrofotografię.

Wykształcenie

Licencjat z informatyki i ekonometrii na Uniwersytecie Szczecińskim

Magister Pedagogiki wczesnoszkolnej na Uniwersytecie Szczecińskim 

Zarządzanie oświatą na Zachodniopomorskim Uniwersytet Technologiczny 

Polonistyka na Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym

Doświadczenie

Kurator zawodowy w Sądzie Rejonowym Szczecin Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie 

Kurator zawodowy w Sądzie Rejonowym w Gryfinie

Nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego i przedszkolnego

Wesprzyj partię w przygotowaniach do wyborów

Inni ludzie regionu

  Mieczysław Skawiński
  • Przewodniczący Koła
  Piotr Ogrodowczyk
  • Sekretarz Koła
  Anna Zacharonek-Dobracka
  • Skarbnik Koła

  Bądźmy w kontakcie

  Zdobądź informacje z pierwszej ręki o naszych działaniach. Obserwuj na bieżąco, jak budujemy Polskę zieloną, solidarną i demokratyczną!

  Newsletter