Przejdź do treści
Powrót

Arkadiusz Kubiec

Czym zajmę się jako radny?

 • Rozwojem transportu publicznego – drogowego i kolejowego, 
 • pozyskiwaniem i zarządzaniem funduszami zewnętrznymi, a także
 • Bezpieczeństwem w ruchu drogowym. 
 • Współtworzenie klimatu do przyjaznego rozwoju firm

Doświadczenie zawodowe:

 • W latach 2009-2014 był zastępca dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach, gdzie koordynował wszelkie działania związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. 
 • Od 2015 roku pełnił funkcję dyrektora w Wojewódzkim Zarządzie Transportu w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Świętokrzyskiego, gdzie odpowiadał za organizacje transportu publicznego i wdrożenie „Planu Transportowego Województwa Świętokrzyskiego”. Współpracował z największymi przewoźnikami kolejowymi i drogowymi. 
 • Od 2019 roku doświadczenie samorządowe zdobywał pełniąc funkcję Zastępcy Prezydenta Miasta Kielce, gdzie nadzorował Zarząd Transportu Miejskiego, Miejski Zarząd Dróg, Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. , Wydział Gospodarki Komunalnej i Środowiska, Wydział Komunikacji i Spraw Obywatelskich. 
 • Obecnie pracuje na stanowisku Zastępcy Wójta Gminy Górno

Moje sukcesy jako samorządowiec

 • Nadzorowałem postępowania przetargowe i przyczyniłem się do zakupu nowoczesnego taboru kolejowego dla województwa świętokrzyskiego,
 • Utworzyłem dodatkowy oddział egzaminowania kierowców Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Kielcach w Ostrowcu Świętokrzyskim w celu poprawy dostępności do usług,
 • Odpowiadałem za modernizacje i odbudowę głównego centrum przesiadkowego w Kielcach. Jest to dziś nowoczesny dworzec autobusowy o najwyższych standardach, obsługujący przewoźników na liniach krajowych i międzynarodowych,
 • Pozyskałem setki milionów złotych z funduszy zewnętrznych na budowę i modernizację szkół, żłobków, przedszkoli, parkingów, dróg, chodników, oczyszczalni ścieków, sieci wodno-kanalizacyjnych, remiz, czy boisk, jak również na infrastrukturę wokół zbiornika wodnego Cedzyna. 

Wspieraj Nasze działania

Ludzie regionu Kielce, nr 33

 • Maciej Sokalski
  • Przewodniczący Koła
 • Ireneusz Gwóźdź
  • Sekretarz Koła
 • Tadeusz Sułek
  • Skarbnik Koła
 • Anna Kosmala
  • Członkini Zarządu Koła