Przejdź do treści
Powrót

Artur Ostrowski

Czym zajmę się jako radny?

 • Polityką mieszkaniową, w ramach której zadbam o dostęp mieszkanek i mieszkańców województwa do tanich mieszkań, 
 • Harmonijnym i równomiernym prowadzeniem inwestycji w województwie ze szczególnym zadbaniem o tereny uboższe i pomijane w latach wcześniejszych,
 • Wspieranie inicjatyw lokalnych samorządów, poprzez wsparcie komunikacji na wszystkich szczeblach władzy.

Doświadczenie zawodowe

 • W latach 1998-2019 funkcjonariusz Służby Więziennej. Ostatnie zajmowane stanowisko to Dyrektor Aresztu Śledczego w Gdańsku. 
 • Od 4 lat wykładowca w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych.
 • Zastępca Komendanta w Liceum Ogólnokształcącym Mundurowym Spartakus w Gdańsku.

Wspieraj Nasze działania

Rozwiązania w ramach programu Polski 2050 i Trzeciej Drogi

Zobacz jakie rozwiązanie programowe będę wprowadzać w Parlamencie.

Chcę rozwiązywać problemy ludzi, a nie polityków!

Zobacz Program

Ludzie regionu Gdańsk, nr 25

 • Łukasz Kopeć
  • Członek Zarządu Koła
 • Piotr Deruś
  • Członek Zarządu Koła