Przejdź do treści
Powrót

Bartłomiej Dyba-Bojarski

Region
Stanowisko
Kontakt email
[email protected]
Media społecznościowe

W polityce jestem przede wszystkim dla mojego miasta – Łodzi i jej mieszkańców. Czynna polityka to służba, a nie okazja do korzyści osobistych czy rozdawania partyjnym kolegom. Po to, by polityka na powrót była dla ludzi, a nie dla polityków działam w Polska2050, gdzie spotkałem ludzi tak samo postrzegających podstawowy cel publicznej aktywności.

O mnie

Jestem mieszkańcem Łodzi. Mam żonę i dwoje dzieci, a skład rodzinny uzupełniają bardzo aktywnie dwa koty. Z zawodu jestem radcą prawnym, specjalizującym się w sprawach cywilnych i gospodarczych. Natomiast dużą część mojego czasu pochłania działanie w ramach Rady Miasta. Szczególnie interesują mnie kwestie ładu przestrzennego i ochrony przyrody. Tylko w tej kadencji złożyłem już ponad 400 interpelacji. Interweniowałem w sprawach, zieleni, naprawy dróg, chodników i jakości łódzkich inwestycji. Zajmowałem się również bezpieczeństwem pieszych. Spora część mojej aktywności to wsparcie łódzkiej kultury. Inicjowałem także zwolnienie z niektórych opłat łódzkich przedsiębiorców z dziedziny gastronomii, szczególnie dotkniętych pandemią. Czytam, słucham muzyki, lubię kino, chętnie podróżuję.

Wykształcenie

  • Magister prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, (1997)
  • Aplikacja radcowska (2002)

Doświadczenie

  • Własna kancelaria radcowska (2002- dziś)
  • Radny Rady Miasta Łodzi od (2014 – dziś)

Wspieraj Nasze działania

Zobacz moje działania

Ludzie regionu Łódź

  • Magdalena Boczkowska
    • Sekretarz Koła
  • Agnieszka Tułacz
    • Skarbnik Koła