Powrót

Cezary Pakulski

Zdrowie Polek i Polaków jest dla mnie sprawą najważniejszą. Przez 34 lata pracy zawodowej w ochronie zdrowia obserwowałem walkę pacjentów i ich rodzin z niedziałającym systemem – często walkę na śmierć i życie – i nie mogę już dłużej przyglądać się temu z boku. Swoją wiedzę, umiejętności i praktyczne przygotowanie chciałbym wykorzystać dla tworzenia ogólnego dobra.

Moim głównym celem jest stworzenie prawdziwie publicznego, przyjaznego i dostępnego dla pacjentów systemu ochrony zdrowia. Systemu, który zapewni powszechne bezpieczeństwo zdrowotne, również tym najsłabszym, wykluczonym i najmłodszym. 

„Polska jest kobietą”, „Psychiatria dzieci i młodzieży może być inna”; „Opieka zdrowotna w powiecie musi być dostępna”: to moje najważniejsze przesłania.

O mnie

Jestem intensywistą i medykiem ratunkowym, a to wymusza posiadanie umiejętności podejmowania szybkich i odważnych decyzji.

Moje doświadczenie i wiedzę teoretyczną wykorzystuję do przygotowania planów naprawy ochrony zdrowia razem z innymi ekspertami instytutu Strategie 2050. Jestem współautorem dwóch sztandarowych „Planów Dla Polski”: „Planu dla zdrowia. Co po pandemii” i jego kadrowego rozszerzenia „Ludzie zdrowia. Godna praca, godna płaca”. Dla instytutu przygotowałem także szereg szczegółowych analiz dotyczących m.in. opieki psychiatrycznej i psychologicznej, opieki zdrowotnej dla mieszkańców wsi I małych miast czy organizacji pracy systemu ratownictwa medycznego.

Doświadczenie

 • Doktor Habilitowany Nauk Medycznych na kierunku lekarskim Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, 
 • Lekarz specjalista anestezjologii i intensywnej terapii. 
 • Lekarz specjalista medycyny ratunkowej

Wykształcenie

 • Kierownik Kliniki Anestezjologii, Intensywnej Terapii i Medycyny Ratunkowej w Pomorskim Uniwersytecie Medycznym w Szczecinie
 • Lekarz kierujący oddziałem intensywnej terapii Centrum Leczenia Urazów Wielonarządowych w Szpitalu Klinicznym nr 1 w Szczecinie (2001 – obecnie). 
 • Sędzia Okręgowego Sądu Lekarskiego przy Okręgowej Izbie Lekarskiej w Szczecinie – IX kadencja. (2022- obecnie)
 • Wiceprezes i członek zarządu Stowarzyszenia Plac Solidarności (2020- obecnie)
 • Autor w serwisie OKO.press (2020 – obecnie)
 • Członek Kolegium Ekspertów i ekspert medyczny w Instytucie Strategie 2050 (2020 – obecnie)
 • Członek Okręgowej Rady Lekarskiej w Szczecinie i jej prezydium – VI kadencja. (2009 – 2013)
 • Konsultant wojewódzki dla województwa zachodniopomorskiego w dziedzinie medycyna ratunkowa. (2001 – 2010)
 • Współorganizowałem Zintegrowany System Ratownictwa Medycznego w województwie zachodniopomorskim. Byłem inicjatorem i współorganizatorem Centrum Urazowego dla Dorosłych i Centrum Urazowego dla Dzieci w SPSK nr 1 w Szczecinie.

Wesprzyj mnie w kampanii wyborczej


Zobacz jakie rozwiązanie programowe będę wprowadzać w Parlamencie.

Chcę rozwiązywać problemy ludzi, a nie polityków!

Rozwiązania programowe

Ludzie regionu Szczecin, nr 41

  Mieczysław Skawiński
  • Przewodniczący Koła
  Piotr Ogrodowczyk
  • Sekretarz Koła
  Anna Zacharonek-Dobracka
  • Skarbnik Koła

Zobacz moje działania

  Bądźmy w kontakcie

  Zdobądź informacje z pierwszej ręki o naszych działaniach. Obserwuj na bieżąco, jak budujemy Polskę zieloną, solidarną i demokratyczną!

  Newsletter