Powrót

Dariusz Popławski

Nazywam się Dariusz Popławski i całe swoje dorosłe życie interesowałem się polityką, to jednak z racji służby w Wojsku Polskim i stosowania zasady apolityczności starałem się trzymać od niej jak najdalej. Obecnie jako były wojskowy postanowiłem nie stać z boku i biernie obserwować jak Polska traci swoją szansę rozwoju oraz pozycję na arenie międzynarodowej. Niestety nasze Państwo nie funkcjonuje dobrze. Częsta zmiana prawa, niewydolne sądy, nieefektywny system podatkowy, nepotyzm, przerośnięta i kosztowna administracja wymagają gruntownych zmian, a nie tylko udawania, że coś się poprawia. Przede wszystkim chciałbym skupić się na sektorze obronnym i jako praktyk, i teoretyk wojskowości przywrócić dobre imię, i profesjonalizm Polskiej Armii. Skończyć z wykorzystywaniem żołnierzy do celów politycznych, agitacyjnych. Stworzyć klarowne regulacje i ścieżki rozwoju karier dla żołnierzy, w tym kadry dowódczej. Ukrócić patologie przy wyznaczaniu oraz mianowaniu osób na stanowiska kierownicze w resorcie obrony narodowej według kryterium – nadania politycznego. Przywrócić wojskowe służby specjalne wojsku a nie wykorzystywać ich potencjał do walki politycznej. Musimy kreować wizerunek Polski jako kraju NATO – silnego, stawiającego na rozwój, nowoczesność, innowacje i kreatywność. Docenić i wynagradzać na godnym poziomie, adekwatnie do posiadanego wykształcenia i wykonywanych obowiązków pracowników cywilnych Resortu Obrony Narodowej. Profesjonalizm i służba Ojczyźnie a nie partiom i politykom.

Jestem w Polsce 2050 od dwóch lat. Zaczynałem jako wolontariusz w Stowarzyszeniu Polska 2050. Jako członek stowarzyszenia w dalszym ciągu aktywnie działamy w woj. lubuskim pomagając mieszkańcom regionu w kryzysie bezdomności, działając dla dobra i ochrony środowiska itp.

Niestety dualizm władzy i obecna klasa polityczna, poza starymi sporami ideologicznymi, nie jest nam w stanie nic nowego zaproponować. Dlatego też powstanie partii Polska 2050 Szymona Hołowni, skłoniło mnie do zasilenia jej szeregów.

Obecnie w partii pełnię funkcję Przewodniczącego Koła Południowego regionu lubuskiego oraz jestem członkiem Zarządu Regionu.

O mnie

Dariusz Popławski – były żołnierz zawodowy, płk. rez. weteran misji poza granicami kraju w Iraku, Syrii-Izraelu, Afganistanie, Bałkanach i Republice Środkowej Afryki. Wielokrotnie odznaczony min. przez Prezydentów RP medalami i orderami w tym Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Wykształcenie

Ukończyłem studia na kierunkach:

 1. Organizacja i zarządzanie, Dowodzenie na Wyższej Szkole Oficerskiej im. Gen J. Bema i Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.
 2. Politologia na Uniwersytecie Zielonogórskim w Zielonej Górze.
 3. Zarządzanie Ochroną Informacji Niejawnej na Uniwersytecie Zielonogórskim w Zielonej Górze.
 4. Obecnie jestem w trakcie kończenia studiów podyplomowych Menedżer biznesu – MBA na Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie.

Ponadto skończyłem szereg kursów doskonalących, specjalistycznych niezbędnych do zajmowania stanowisk kierowniczych i wykonywania zawodu w kraju i za granicą.

Znam język angielski oraz serbsko-chorwacki na poziomie komunikatywnym.

Doświadczenie zawodowe

Moje, życie zawodowe głównie, związane było z jednostkami i instytucjami podległymi Ministerstwu Obrony Narodowej. Przez większość zawodowej służby, związany byłem z instytucją, której zadaniem jest ochrona przed zagrożeniami wewnętrznymi dla obronności Państwa, bezpieczeństwa i zdolności bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Miedzy innymi w ramach posiadanych kompetencji realizowałem szereg działań w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi, szpiegostwu oraz wsparcia informacyjnego na rzecz Polskich Kontyngentów Wojskowych poza granicami kraju.
Ponadto moje kwalifikacje, w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa, były i są wykorzystywane w zakresie prowadzenia szkoleń i tworzenia pionów bezpieczeństwa w sektorze prywatnym jak również państwowym.

Inni ludzie regionu

  Maja Nowak
  • Sekretarz Koła
  Tomasz Siemiński
  • Skarbnik Koła
  Łukasz Świerkowski
  • Członek Zarządu Koła

Zobacz również

  Bądźmy w kontakcie

  Zdobądź informacje z pierwszej ręki o naszych działaniach. Obserwuj na bieżąco, jak budujemy Polskę zieloną, solidarną i demokratyczną!

  Newsletter
  Wspieraj działania Partii