Przejdź do treści
Powrót

Dariusz Popławski

Nasze Państwo nie funkcjonuje dobrze. Ciągłe zmiany prawa, niewydolne sądy, nieefektywny system podatkowy, nepotyzm, przerośnięta i kosztowna administracja wymagają gruntownych zmian, a nie tylko udawania, że coś się poprawia. 

Widzę to wyraźnie w sektorze szczególnie mi bliskim: obronności. Jako praktyk i teoretyk wojskowości chciałbym przywrócić dobre imię, i profesjonalizm Polskiej Armii. Czas skończyć z wykorzystywaniem żołnierzy do celów politycznych, agitacyjnych. Potrzebujemy klarownych regulacji i ścieżek rozwoju karier dla żołnierzy, w tym kadry dowódczej. Chce ukrócić patologie przy wyznaczaniu oraz mianowaniu osób na stanowiska kierownicze w resorcie obrony narodowej według kryterium – nadania politycznego. 

Musimy kreować wizerunek Polski jako kraju NATO – silnego, stawiającego na rozwój, nowoczesność, innowacje i kreatywność. Docenić i wynagradzać na godnym poziomie, adekwatnie do posiadanego wykształcenia i wykonywanych obowiązków pracowników cywilnych Resortu Obrony Narodowej.

O mnie

Przez lata służyłem Polsce jako żołnierz zawodowy. Jestem pułkownikiem rezerwy, weteranem misji poza granicami kraju. Byłem m.in. w Iraku, Syrii-Izraelu, Afganistanie, Bałkanach i Republice Środkowej Afryki. Za moją służbę zostałem wielokrotnie odznaczony min. przez Prezydentów RP medalami i orderami, w tym Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Całe swoje dorosłe życie interesowałem się polityką, to jednak z racji służby w Wojsku Polskim i stosowania zasady apolityczności starałem się trzymać od niej jak najdalej. Obecnie jako były wojskowy uznałem, że nie mogę dłużej stać z boku i biernie obserwować jak Polska traci swoją szansę rozwoju oraz pozycję na arenie międzynarodowej.

Wykształcenie

 • Inżynier organizacji i zarządzania, Dowodzenie na Wyższej Szkole Oficerskiej im. Gen J. Bema i Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Magister politologii na Uniwersytecie Zielonogórskim w Zielonej Górze
 • Studia podyplomowe z zarządzania ochroną informacji niejawnych na Uniwersytecie Zielonogórskim w Zielonej Górze
 • Studia podyplomowe Menedżer biznesu – MBA na Wyższej Szkole Nauk Społecznych w Lublinie

Doświadczenie zawodowe

Moje, życie zawodowe głównie, związane było z jednostkami i instytucjami podległymi Ministerstwu Obrony Narodowej. Przez większość zawodowej służby, związany byłem z instytucją, której zadaniem jest ochrona przed zagrożeniami wewnętrznymi dla obronności Państwa, bezpieczeństwa i zdolności bojowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Miedzy innymi w ramach posiadanych kompetencji realizowałem szereg działań w zakresie przeciwdziałania terroryzmowi, szpiegostwu oraz wsparcia informacyjnego na rzecz Polskich Kontyngentów Wojskowych poza granicami kraju.
Ponadto moje kwalifikacje, w zakresie szeroko pojętego bezpieczeństwa, były i są wykorzystywane w zakresie prowadzenia szkoleń i tworzenia pionów bezpieczeństwa w sektorze prywatnym jak również państwowym.

Wspieraj Nasze działania

Rozwiązania w ramach programu Polski 2050 i Trzeciej Drogi

Zobacz jakie rozwiązanie programowe będę wprowadzać w Parlamencie.

Chcę rozwiązywać problemy ludzi, a nie polityków!

Zobacz Program

Ludzie regionu Zielona Góra, nr 8

 • Maja Nowak
  • Sekretarz Koła
 • Tomasz Siemiński
  • Skarbnik Koła
 • Łukasz Świerkowski
  • Członek Zarządu Koła