Przejdź do treści
Powrót

Ewa Jaszczuk

Region
Kontakt email
[email protected]
Media społecznościowe

Chciałabym sprawić, by region lubelski nie odstawał od innych na zachód od Wisły.

Moja dotychczasowa praca, działalność samorządowa dała mi możliwość poznania problemów mieszkańców naszego regionu takich jak bezrobocie, ubóstwo, wykluczenie społeczne. Brak programów dedykowanych dla województwa lubelskiego spowoduje pogłębianie tych problemów.

O mnie

Urodziłam się w Chełmie. Jestem mężatką, żoną Krzysztofa oraz mamą Katarzyny i Kamila.

Wiedzę teoretyczną, doświadczenie zawodowe i samorządowe, które zgromadziłam w mojej karierze  chciałabym wykorzystać dla dobra mieszkańców województwa lubelskiego. Mieć wpływ na przebieg procesu legislacyjnego, tak by tworzone prawo było stabilne, jasne i zrozumiałe a wprowadzane regulacje prawne gwarantowały praworządność i równość wszystkich podmiotów wobec prawa.

Zawodowo związana jestem z sektorem mieszkaniowym i zarządzaniem nieruchomościami. Wspieram organizacje działające na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, wykluczonych. Angażuję się w działalność kulturalną, oświatową i sportową. Tematem szczególnie dla mnie ważnym jest ochrona zdrowia. Poprawa dostępności do leczenia specjalistycznego, poziom opieki medycznej i przyspieszenie procedur medycznych, to kwestie wymagające natychmiastowych systemowych rozwiązań.

Wykształcenie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, magister prawa
 • Studia Podyplomowe MBA – Szkoła Główna Menadżerska Collegium Humanum w Warszawie
 • Studia Podyplomowe Zarządzanie Nieruchomościami – Wyższa Szkoła Handlu i Finansów
 • Międzynarodowych w Warszawie

Doświadczenie zawodowe

 • Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego (2014 – obecnie)
 • Prezes zarządu Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmie  (1996 – obecnie)
 • poprzednie stanowiska Zastępca Prezesa Zarządu / Kierownik Działu / Starszy referent
 • Radna Rady Miasta Chełm (2006-2010)
 • Starszy referent w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Chełmie(1992-1994)

Wspieraj Nasze działania

Rozwiązania w ramach programu Polski 2050 i Trzeciej Drogi

Zobacz jakie rozwiązanie programowe będę wprowadzać w Parlamencie.

Chcę rozwiązywać problemy ludzi, a nie polityków!

Zobacz Program

Ludzie regionu Chełm, nr 7

 • Małgorzata Barszczewska
  • Skarbnik Koła
 • Sławomir Ćwik
  • Członek Zarządu Koła