Powrót

Ewa Jaszczuk

Chciałabym sprawić, by region lubelski nie odstawał od innych na zachód od Wisły.

Moja dotychczasowa praca, działalność samorządowa dała mi możliwość poznania problemów mieszkańców naszego regionu takich jak bezrobocie, ubóstwo, wykluczenie społeczne. Brak programów dedykowanych dla województwa lubelskiego spowoduje pogłębianie tych problemów.

O mnie

Urodziłam się w Chełmie. Jestem mężatką, żoną Krzysztofa oraz mamą Katarzyny i Kamila.

Wiedzę teoretyczną, doświadczenie zawodowe i samorządowe, które zgromadziłam w mojej karierze  chciałabym wykorzystać dla dobra mieszkańców województwa lubelskiego. Mieć wpływ na przebieg procesu legislacyjnego, tak by tworzone prawo było stabilne, jasne i zrozumiałe a wprowadzane regulacje prawne gwarantowały praworządność i równość wszystkich podmiotów wobec prawa.

Zawodowo związana jestem z sektorem mieszkaniowym i zarządzaniem nieruchomościami. Wspieram organizacje działające na rzecz osób chorych, niepełnosprawnych, wykluczonych. Angażuję się w działalność kulturalną, oświatową i sportową. Tematem szczególnie dla mnie ważnym jest ochrona zdrowia. Poprawa dostępności do leczenia specjalistycznego, poziom opieki medycznej i przyspieszenie procedur medycznych, to kwestie wymagające natychmiastowych systemowych rozwiązań.

Wykształcenie

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, magister prawa

Studia Podyplomowe MBA – Szkoła Główna Menadżerska Collegium Humanum w Warszawie

Studia Podyplomowe Zarządzanie Nieruchomościami – Wyższa Szkoła Handlu i Finansów

Międzynarodowych w Warszawie

Doświadczenie zawodowe

Radna Sejmiku Województwa Lubelskiego (2014 – obecnie)

Prezes zarządu Chełmskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chełmie  (1996 – obecnie)

poprzednie stanowiska Zastępca Prezesa Zarządu / Kierownik Działu / Starszy referent

Radna Rady Miasta Chełm (2006-2010)

Starszy referent w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w Chełmie(1992-1994)

Inni ludzie regionu

  Marta Twardowska-Król
  • Sekretarz Koła
  Małgorzata Barszczewska
  • Skarbnik Koła
  Wiesław Brodowski
  • Członek Zarządu Koła
  Sławomir Ćwik
  • Członek Zarządu Koła

Zobacz również

  Bądźmy w kontakcie

  Zdobądź informacje z pierwszej ręki o naszych działaniach. Obserwuj na bieżąco, jak budujemy Polskę zieloną, solidarną i demokratyczną!

  Newsletter
  Wspieraj działania Partii