Przejdź do treści
Powrót

Ireneusz Gwóźdź

Tak jak Szymon Hołownia uważam, że polityka powinna ona być o problemach ludzi, nie o problemach polityków. Chcę Polski, która jest o człowieku, nie o politykach. Polski, w której można merytorycznie, bez obrażania się wzajemnie, rozmawiać pomimo różnic. Gdzie polityk jest reprezentantem społeczeństwa, a nie wszystkowiedzącym, oderwanym od rzeczywistości wodzem.

Ważnym tematem jest dla mnie wspieranie samorządu lokalnego, rozwój miast, jakość debaty publicznej, praworządność, szeroko pojęte środowisko naturalne, o które musimy dbać dla kolejnych pokoleń.

Czym zajmę się jako radny? 

 • Rozwojem transportu kolejowego i drogowego w naszym województwie
 • Ochroną lasów i naszego dziedzictwa przyrodniczego
 • Inwestycją w Odnawialne Źródła Energii, ułatwieniami inwestowania w OZE dla biznesu oraz mieszkańców województwa
 • Utworzeniem systemu ewidencjonowania i likwidacja nielegalnych skladowisk odpadów, szczególnie składowisk odpadów niebezpiecznych.

O mnie

Od wielu lat udzielam się społecznie propagując aktywność fizyczną, organizując imprezy sportowe i charytatywne. Współpracuję jako wolontariusz z różnymi organizacjami pozarządowymi oraz JST.

Przewodniczę Radzie Rozwoju Miasta i Komitetowi Rewitalizacji Starachowic.

Wykształcenie

Średnie techniczne – technik elektromechanik.

Doświadczenie zawodowe

 • Od 16 lat pracuję w firmie Pruszyński sp. z o.o. na stanowisku brygadzisty.
 • Jestem prezesem Stowarzyszenia Zabiegane Starachowice.
 • W UM Starachowice jestem Przewodniczącym Komitetu Rewitalizacji i Przewodniczącym Rady Rozwoju Miasta.

Wspieraj Nasze działania

Ludzie regionu Kielce, nr 33

 • Maciej Sokalski
  • Przewodniczący Koła
 • Tadeusz Sułek
  • Skarbnik Koła
 • Arkadiusz Kubiec
  • Członek Zarządu Koła
 • Anna Kosmala
  • Członkini Zarządu Koła