Przejdź do treści
Powrót

Izabela Ziętka

Region
Stanowisko
Kontakt email
[email protected]
Media społecznościowe

Nazywam się Izabela Ziętka, zawodowo jestem związana z edukacją. Chcę aktywnie uczestniczyć w polskiej polityce, ponieważ uważam, że polityka powinna być o ludziach i dla ludzi! Chcę działać w obszarze edukacji, a w szczególności w obszarze edukacji Osób z Niepełnosprawnościami systemowe zmiany są niezbędne! Wymaga to nowatorskich rozwiązań, które my w Polsce 2050 Szymona Hołowni, także z moim udziałem, już opracowaliśmy. Bliskie mi są również sprawy osób wykluczonych z różnych powodów. Chcę by Polska była krajem demokratycznym, w którym wszyscy będziemy w końcu czuli się jak w domu, w którym będziemy mieli równe prawa bez względu na kolor skóry, pochodzenie, niepełnosprawność, orientację seksualną. Kocham zwierzęta, które od zawsze były i są w moim domu, dlatego walka o ich prawa jest również moim priorytetem. Niezwykle ważna jest dla mnie rodzina, która bardzo mnie wspiera w moich działaniach, wiem, że z mężem i dwoma synami u boku, mogę osiągnąć naprawdę wszystko, co chcę.

Jestem w Polsce 2050 od czasów kampanii prezydenckiej Szymona Hołowni, aktywnie współpracuję z Instytutem Strategie 2050, byłam również pełnomocniczką Szymona Hołowni ds. tworzenia struktur partyjnych Partii Polska 2050 w województwie lubuskim, obecnie w Zarządzie Regionu pełnię funkcję skarbnika.

O mnie

Moja historia z polityką, zaczęła się od momentu, gdy Szymon Hołownia ogłosił swój start w wyborach prezydenckich. Zrozumiałam wówczas, że jest to miejsce także, albo przede wszystkim dla ludzi o szczególnej wrażliwości na potrzeby innych, słabszych, wykluczonych. Polityka to realne narzędzie do zmiany ich losu. Decyzja Szymona, jego odwaga dodała otuchy także mi. Patrząc wstecz, śmiało mogę powiedzieć, że dzięki zdobywanemu doświadczeniu i wykształceniu i ja mogę tę politykę zmieniać i czynić bliższą ludziom, że wrażliwość na sprawy społeczne nie powinna być w polityce minusem, a wartością dodaną. Przygoda w kampanii wyborczej, a później w Stowarzyszeniu, gdzie mogliśmy realnie zmieniać rzeczywistość konkretnych ludzi. Jesteśmy Ruchem wyjątkowych ludzi, warto byśmy tę wyjątkowość podkreślali i pokazywali na każdym kroku. Warto również do tej dużej centralnej polityki wnieść powiew regionów, bo tylko dzięki silnym regionom mamy możliwość tworzyć silną Polskę.

Wykształcenie

Ukończyłam studia magisterskie na kierunku Pedagogika o specjalności Rewalidacja Osób Chorych i Niepełnosprawnych, studia licencjackie na kierunku Pedagogika Specjalna, studia licencjackie na kierunku Filologia Polska. Obecnie jestem na 5 roku studiów magisterskich z Psychologii. Ukończyłam również wiele studiów podyplomowych, między innymi i logopedię i terapię pedagogiczną, neurologopedię kliniczną, wczesną logopedię kliniczną, wczesne wspomaganie i praca z osobami z Autyzmem i Zespołem Aspergera, oligofrenopedagogikę, zarządzanie oświatą, neuropsychologię.

Doświadczenie zawodowe

Moje życie, to zbiór doświadczeń, kolejny krok na przód. Moja praca zawodowa związana jestem z edukacją, bardzo długo z edukacją Osób z Niepełnosprawnością. Byłam nauczycielką oraz dyrektorką placówki specjalnej w Polsce, ale także placówki reprezentującej podejście inkluzywne w Niemczech. Obecnie pełnię obowiązki dyrektora poradni psychologiczno- pedagogicznej, ale także jestem psychologiem szkolnym.

Wspieraj Nasze działania

Zobacz moje działania

Ludzie regionu Zielona Góra, nr 8

 • Dariusz Popławski
  • Przewodniczący Koła
 • Maja Nowak
  • Sekretarz Koła
 • Tomasz Siemiński
  • Skarbnik Koła
 • Łukasz Świerkowski
  • Członek Zarządu Koła