Przejdź do treści
Powrót

Jacek Bartmiński

Wierzę w Polskę, która wróci do roli regionalnego, europejskiego lidera. Polskę, która będzie krajem ze stabilnym prawem, sprawiedliwymi podatkami i społeczną gospodarką rynkową. Z niezależnymi politykami, którzy mogą wnieść do służby publicznej doświadczenie zawodowe lub społeczne, a nie tymi, którzy poza kręgiem władzy i partyjnymi układankami nie potrafią się odnaleźć. 

Polska 2050 Szymona Hołowni to jedyne środowisko łączące odważne postulaty klimatyczne z realistyczną ścieżką ich osiągnięcia. Bez forsowania skrajności, które dzielą. Dlatego budujemy naszą zieloną demokrację razem. 

Profesjonalne zarządzanie państwem oraz decyzje podejmowane w oparciu o rzetelne dane i w dialogu społecznym – uważam to za punkt wyjścia.

O mnie

Prawnik, finansista, specjalista od nadzoru właścicielskiego i restrukturyzacji spółek oraz procesu stanowienia prawa, zwłaszcza ocen skutków regulacji. Byłem współautorem restrukturyzacji PLL LOT, w przeszłości przewodniczyłem komitetom audytu (Korporacje Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych, AMICA). Jestem współautor prawa restrukturyzacyjnego, byłym urzędnik Służby Cywilnej. 

Jako dyrektor grup kapitałowych ORLEN, PLL LOT i Polimex-Mostostal zarządzałem m.in. procesami Mergers & Acqusitions. Kontrolowałem oraz zarządzałem mieniem państwowym, jako wicedyrektor NIK (departament Gospodarki, Skarbu Państwa i Prywatyzacji) oraz cywilny zastępca Komendanta Głównego Policji ds. logistyki (finanse i logistyka).

Prywatnie jestem prosumentem, pszczelarzem miejskim, mocno zaangażowałem się w problematykę ochrony środowiska – zmianę paradygmatu gospodarki leśnej, rolnictwo ekologiczne czy ochronę ładu przestrzennego. Słowiański folk i budownictwo drewniane są moją pasją, wynikającą z rodzinnych korzeni we wschodniej Polsce i aktywności, jako studencki przewodnik beskidzki i historyk sztuki.

Wykształcenie

 • Prawo  – Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Krajowa Szkoła Administracji Publicznej w Warszawie
 • Rachunkowość i Finanse Przedsiębiorstw – Akademia im. Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Historia sztuki – Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Doradca restrukturyzacyjny (lic. nr 263)

Doświadczenie

 • Ministerstwo Finansów
 • Ministerstwo Gospodarki
 • Najwyższa Izba Kontroli
 • ORLEN SA
 • PLL LOT SA
 • Polimex-Mostostal SA

Wspieraj Nasze działania

Ludzie regionu Warszawa, nr 19

 • Robert Sitnik
  Robert Sitnik
  • Przewodniczący Koła
 • Anna Radwan-Röhrenschef
  • Przewodnicząca Koła
 • Marek Krawczyk
  • Członek Zarządu Koła
 • Andrzej Kalbarczyk
  • Członek Zarządu Koła