Przejdź do treści
Powrót

Kamil Stelmasik

Nigdy wcześniej nie byłem związany z żadną partią polityczną. Polska 2050 była wyborem naturalnym ze względu na to jak ważny kapitał ludzki i intelektualny ją współtworzy i tym samym wprowadza go do życia publicznego i politycznego w Polsce. Uważam, że dzisiaj jest konkretna robota do zrobienia na rzecz Ojczyzny i przyszłych pokoleń. Dlatego postanowiłem zaangażować się w kampanię wyborczą i aktywnie wesprzeć listy Trzeciej Drogi. Znajdziecie mnie na ostatniej 32 pozycji w okręgu nr 33. 

Od 15 lat uważnie obserwuję lokalną, samorządową rzeczywistość, również czynnie w niej uczestniczę. To tutaj na dole we wspólnocie najbardziej widać palące potrzeby Polek i Polaków, to tutaj na dole tli się to, co w Polsce zostało przez rządzących podpalone w ostatnich latach. Chcę działać na rzecz niezwykle nam potrzebnej reformy edukacji, ochrony klimatu, edukacji klimatycznej, w tym zwiększenia ilości parków narodowych, a co za tym idzie ochronie krajobrazu i terenów cennych przyrodniczo. Także, na rzecz rozdziału państwa od kościoła, podnoszenia kompetencji samorządów i znaczenia polityk miejskich. Ale także na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, bo gdy to zawodzi, to przychodzą ci, którzy zawłaszczają niemal każdą przestrzeń funkcjonowania społeczeństwa i państwa dla siebie. 

W mądrej polityce jest służba, sprawczość i realny wpływ na poprawę jakości życia Polek i Polaków. Chcę żyć w kraju, w którym mieszkańcy mniejszych miast i wsi nie są wykluczeni komunikacyjnie, mają dostęp do rzetelnej opieki zdrowotnej i edukacji. Chcę by Polska była nowoczesnym krajem na miarę wyzwań jakie stawia nam świat, położenie geopolityczne i przyszłość. Chcę by polski Parlament zaczął dostrzegać to, co dzieje się ze zdrowiem psychicznym młodych ludzi, by widział w jakim poważnym kryzysie znajdują się kolejne pokolenia młodych Polek i Polaków. Chcę by Polska, szanowała kobiety i mężczyzn, swoich obywateli, a także Prawo i Konstytucję, które stanowią o naszym miejscu w Europie i świecie.

O mnie

Kamil Stelmasik – urodziłem się w 1978, jestem absolwentem bohemistyki i zarządzania kulturą Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Collegium Civitas i Studium Obywatelskiego im. Pawła Adamowicza – MBA Zarządzanie Polityką Energetyczną i Klimatyczną. Uczestniczyłem w programach Szkoły Liderów, w tym Szkole Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego i 23 Szkole Liderów Politycznych. Doświadczenie zawodowe zdobywałem za granicą pracując w Wielkiej Brytanii jako menadżer w przemyśle rozrywkowym, a po powrocie do rodzinnego Ostrowca Świętokrzyskiego jako menadżer i animator kultury. Jestem społecznikiem, aktywistą, współzałożycielem i prezesem Stowarzyszenia Ostrower, zajmującego się promowaniem kultury rowerowej, Radnym Rady Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego, przewodniczącym Komisji Strategii i Rozwoju Miasta oraz współzałożycielem Klubu Tygodnika Powszechnego w Ostrowcu.

W życiu kieruję się myślą z Bohumila Hrabala „Ci, którzy się czołgają nie potykają się nigdy”.
Jestem pasjonatem i entuzjastą dobrej literatury, kina, amatorskiego ogrodnictwa, wypraw rowerowych, dobrej kuchni, górskich marszrut i długich spacerów w przestrzeni natury.

Wspieraj Nasze działania

Rozwiązania w ramach programu Polski 2050 i Trzeciej Drogi

Zobacz jakie rozwiązanie programowe będę wprowadzać w Parlamencie.

Chcę rozwiązywać problemy ludzi, a nie polityków!

Zobacz Program

Ludzie regionu Kielce, nr 33

 • Piotr Dasios
  • Przewodniczący Koła
 • Piotr Bek
  • Sekretarz Koła
 • Cezary Broś
  • Skarbnik Koła
 • Radosław Stępniak
  • Członek Zarządu Koła