Przejdź do treści
Powrót

Łukasz Nazarko

Polska jest krajem bez ładu przestrzennego, zagospodarowanie przestrzenne to fikcja. Bez niego, nie możemy mówić o bezpieczeństwie. Dziś obywatel nie wie, budując dom pod lasem, czy zaraz go nie wytną, czy nie zostanie wysiedlony pod budowę drogi, czy obok nie powstanie nie powstanie wysypisko śmieci albo duża fabryka. Kwestia estetyki, funkcjonalności czy ochrony przyrody jest przy “planowaniu” lekceważona lub zupełnie pomijana. Chciałbym to zmienić: jako jako architekt  mam mandat aby pokierować tymi zmianami.

Czym zajmę się jako radny?

Zdobyte doświadczenie chciałbym wykorzystać na rzecz rozwoju kilku bardzo istotnych dla naszego regionu obszarów. Jako architekt widzę ogromną potrzebę poprawy otaczającego nas krajobrazu i wprowadzenia
przemyślanego planowania przestrzennego. Jako osoba związana zawodowo z branżą turystyczną dostrzegam olbrzymi i wciąż niewykorzystany potencjał województwa podlaskiego. Udzielając się społecznie poznałem
najsłabsze punkty współpracy na linii samorząd – organizacje pozarządowe. Chciałbym również wpłynąć na zwiększenie zaangażowania lokalnej społeczności w podejmowaniu decyzji dotyczących naszych małych ojczyzn.

O mnie

Podlasianin, architekt, przedsiębiorca, mąż i ojciec.
W duszy – pasjonat Podlasia, w działaniu – współorganizator wielu wydarzeń kulturalnych, kulinarnych i rekonstrukcji historycznych. Wszystko to realizuję w Zamku w Tykocinie, obiekcie, którym zarządzam i rozwijam jako bazę turystyczną i jedną z atrakcji Podlasia. Bardzo bliskie mi są tradycje regionu – odtworzyłem zapomniany wypiek okolic białostocczyzny – „Bialysa”, który w 2020 r. został wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych.
Z racji zawodu w swojej działalności polityczno-społecznej koncentruję się na tematyce architektury i urbanistyki krajobrazu; z racji przekonań i troski o środowisko, które zostanie naszym dzieciom bliska jest mi ochrona przyrody, a z racji na wieloletnie zaangażowanie społeczne będę zabiegał o wzrost znaczenia partycypacji społecznej w podejmowaniu decyzji o znaczeniu lokalnym, regionalnym i krajowym.

Wykształcenie

Studia magisterskie na kierunku: Budownictwo Politechniki Białostockiej (2014)

Studia jednolite magisterskie na kierunku: Architektura i Urbanistyka Politechniki Gdańskiej (2011)

Doświadczenie

Manager zamku w Tykocinie (2015 – obecnie)

Asystent Architekta, Arch-ito (2013 – 2015)

Inżynier Budowy, Anatex (2011- 2013)

Członek wydziałowej rady studentów WAPG (2006 – 2008)

Wspieraj Nasze działania

Ludzie regionu Białystok, nr 24

 • Marek Sakowicz
  • Przewodniczący Koła
 • Izabela Polecka
  • Sekretarz Koła
 • Maciej Dybowski
  • Skarbnik Koła
 • Maciej Biernacki
  • Członek Zarządu Koła
 • Marcin Dziemian
  • Członek Zarządu Koła