Przejdź do treści
Powrót

Michał Woźnica

Region
Stanowisko
Kontakt email
[email protected]
Media społecznościowe

Chciałbym, aby zniknął podział na Polskę A i Polskę B. Jesteśmy dużym europejskim krajem, który powinien rozwijając się równomiernie dając wszystkim swoim mieszkańcom takie same szanse i możliwości. Przed nami dużo pracy, wierzę jednak, że stworzenie Polski przyjaznej obywatelom jest możliwe. Pierwszy krok to mądra polityka miejska. 

Polskie miejscowości – niezależnie od wielkości – powinny razem ewoluować, tworząc efekt synergii. Współzależność dużych miast i małych miasteczek doskonale widać na obszarach aglomeracyjnych. Codzienne dojazdy do pracy, szkoły i sklepów pokazują, że dla mieszkańców granice ich miejscowości zacierają się, a bariery tworzą jedynie możliwości finansowe poszczególnych samorządów.

Chciałbym, by polskie miasta były miejscami przyjaznymi mieszkańcom. Miejscami, w których mieszkańcy mogą oddychać czystym powietrzem, w których komunikacja publiczna funkcjonuje sprawnie, a zieleń jest ważną częścią miejskiej infrastruktury. Sprawnego transportu publicznego potrzebują również mieszkańcy wsi i miasteczek: dobre skomunikowanie z dużymi ośrodkami miejskimi oznacza nie tylko dostęp do nowych miejsc pracy i usług publicznych, ale też m.in. szeroko rozumianej kultury. Musimy walczyć z każdą formą wykluczenia.

Musimy dążyć do budowy społeczeństwa w pełni obywatelskiego. Możemy to zrobić poprzez wzmocnienie lokalnych społeczności i wspólnot, poprzez budowanie świadomości ekologicznej i odpowiedzialności za najbliższe otoczenie. Polacy muszą wiedzieć i czuć, że to oni decydują o tym, jak wyglądają ich podwórka, ulice, osiedla, miasta i wsie. To na poziomie naszych małych ojczyzn rodzi się odpowiedzialność za cały kraj.

O mnie

Z urodzenia i zamiłowania jestem wrocławianinem. Mężem Mai i tatą Zuzi. Jestem założycielem lokalnej grupy działania i radnym największego wrocławskiego osiedla.

Swoje doświadczenie zdobywałem pracując w organizacjach non profit, prowadząc własną działalność gospodarczą, będąc menadżerem, a także pracując w jednostkach samorządu terytorialnego.

Byłem i jestem pomysłodawcą oraz organizatorem akcji i kampanii społecznych.

Jestem miłośnikiem gór, teatru, kina oraz gotowania.

Wykształcenie

Magister komunikacji społecznej na Uniwersytecie Wrocławskim

Doświadczenie zawodowe

Pracę rozpocząłem podczas studiów zajmując się dystrybucją artykułów biurowych. Przez kolejne lata zajmowałem się handlem, marketingiem, a także współpracowałem z organizacjami non profit, byłem menadżerem firmy sportowej, a także prowadziłem własną działalność gospodarczą – co w polskich realiach nie było i nadal nie jest łatwe. Ostatnie kilkanaście lat, to praca w jednostce rządowej – urzędzie wojewódzkim oraz jednostkach samorządu terytorialnego: wojewódzkiej, powiatowej i gminnej.

Wspieraj Nasze działania

Rozwiązania w ramach programu Polski 2050 i Trzeciej Drogi

Zobacz jakie rozwiązanie programowe będę wprowadzać w Parlamencie.

Chcę rozwiązywać problemy ludzi, a nie polityków!

Zobacz Program

Ludzie regionu Wrocław, nr 3

  • Aleksandra Leo - posłanka na Sejm z Dolnego Śląska
    • Pełnomocnik Regionu