Przejdź do treści
Powrót

Paulina Hennig-Kloska

Nazywam się Paulina Hennig-Kloska. Chcę budować Polskę nowoczesną, praworządną, która jest dobrem wspólnym dla wszystkich obywateli i zajmuje ważne miejsce w Europie. 

W działalności poselskiej zabiegam o zwiększenie efektywności pracy administracji państwowej i racjonalne wydatkowanie środków publicznych. Aktywnie działam na rzecz zmian w systemie ochrony zdrowia i edukacji oraz w obszarze ekologii.

O mnie

Politolożka i ekonomistka z kilkunastoletnim doświadczeniem w zarządzaniu biznesem. Posłanka na Sejm RP VIII i IX kadencji. Jako parlamentarzystka pracuję w sejmowej Komisji Finansów Publicznych  oraz  w Komisji do Spraw Energii, Klimatu i Aktywów Państwowych. Z mojej inicjatywy powołany został Parlamentarny Zespół ds. Ochrony Pojezierza Wielkopolskiego, którego jestem przewodniczącą.

Paulina Hennig-Kloska – wykształcenie

Licencjat z politologii w Szkole Wyższej im. Pawła Włodkowca w Płocku (1999)

Magister politologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2001)

Studia Podyplomowe: Analiza finansowa i controlling na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (2005)

Doświadczenie

  • Posłanka na Sejm RP (2015 – dziś)
  • Dyrektor Generalny spółki prawa handlowego
  • Dyrektor oddziału w banku
  • Dziennikarka radiowa w Gnieźnie

Paulina Hennig-Kloska poseł i aktywny działacz wspierajacy polską gospodarkę i przedsiębiorców

Paulina Hennig-Kloska aktywnie działa na rzecz wsparcia polskich przedsiębiorców i budowania polskiej gospodarki. Zobacz listą działalności posłanki, to m.in:

Paulina Hennig-Kloska o 800+ i wpływie na gospodarkę oraz inflację

Paulina Hennig-Kloska w naszym cotygodniowym spotkaniu – „Do zobaczenia w poniedziałek”. Poznajmy się!

Wspieraj Nasze działania

Zobacz moje działania

Rozwiązania w ramach programu Polski 2050 i Trzeciej Drogi

Zobacz jakie rozwiązanie programowe będę wprowadzać w Parlamencie.

Chcę rozwiązywać problemy ludzi, a nie polityków!

Zobacz Program