Przejdź do treści
Powrót

Piotr Halama

Region
Kontakt email
[email protected]
Media społecznościowe

Jestem przekonany, że nawet jeśli mamy  odmienne interesy, przekonania czy poglądy wciąż możemy realizować wspólne cele –  rozmawiając i działając razem. Polska 2050 Szymona Hołowni jest dla mnie przestrzenią dialogu, różnorodności i umiaru – wartości, których nasz kraj bardzo dzisiaj potrzebuje.

O mnie

Jestem nauczycielem z 32 letnim stażem pracy pedagogicznej. Nauczanie to moja pasja, którą staram się dzielić z uczniami. Jestem twórcą zasobów do kształcenia zawodowego i metodyki. 

Angażuję się jako aktywista społeczny i obywatelski, jestem prezesem Fundacji Marchewkowe Pole. Prowadzę także czasopismo lokalne jako Redaktor naczelny.

Wykształcenie

Magister nauk społecznych o specjalności administracja samorządowa, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy (1995)

Studia podyplomowe:

Menedżer Oświaty, Elbląska Wyższa Szkoła Humanistyczna (2001)

Technologia informacyjna w szkole ponadgimnazjalnej, PWSZ w Pile (2003)

Nowe technologie edukacyjne – systemy i metodyka kształcenia na odległość, Politechnika Koszalińska (2006)

Strategiczne Planowanie Rozwoju, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (2008)

Logistyka i Spedycja, Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu (2010)

Budownictwo ogólne, Wyższa Szkoła Nauk Społecznych i Technicznych w Radomiu (2011)

Trener andragog i doradca zawodowy, Kujawsko – Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy (2015)

Menedżer bezpieczeństwa informacji, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (2019)

Grafika Komputerowa i Multimedia,Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy (2020)

Informatyka dla nauczycieli, Kujawsko – Pomorska Szkoła Wyższa w Bydgoszczy, (2021)

Doświadczenie zawodowe

Dyrektor i nauczyciel przedmiotów logistycznych w Zespole Szkół przy Teatralnej w Pile (2016 – obecnie)

Nauczyciel przedmiotów zawodowych: administracyjnych, informatycznych, mechanicznych i budowlanych w Powiatowym Centrum Edukacji w Pile (2009-2016)

Nauczyciel przedmiotów administracyjnych, prawnych i technologii informacyjnej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. H. Sienkiewicza w Trzciance, (2006-2012)

Wicedyrektor, nauczyciel zajęć z przedmiotów administracyjnych, technologii komunikacyjnej i informacyjnej, pełnomocnik ds. kształcenia na odległość w Centrum Kształcenia Ustawicznego w Pile (2000-2009)

Nauczyciel wiedzy o społeczeństwie w Gimnazjum nr 5 w Pile (1999-2000)

Nauczyciel historii i wiedzy o społeczeństwie w Szkole Podstawowej nr 2 w Pile (1991-1999)

Wspieraj Nasze działania

Rozwiązania w ramach programu Polski 2050 i Trzeciej Drogi

Zobacz jakie rozwiązanie programowe będę wprowadzać w Parlamencie.

Chcę rozwiązywać problemy ludzi, a nie polityków!

Zobacz Program

Ludzie regionu Piła, nr 38

  • Adam Luboński
    • Przewodniczący Koła