Przejdź do treści
Powrót

Piotr Masłowski

Aktywne działanie, nastawione na innego człowieka może zdziałać cuda. Tego nauczyła mnie praktyka zawodowa: ta w organizacji pozarządowej i ta w samorządzie lokalnym. A polska polityka bardzo często składa się z pustych słów, haseł na bilbordach i zaprogramowanym wizerunku. Niewiele poza tym. W Polsce 2050 spotkałem wielu ludzi takich jak ja, takich dla których inny człowiek i aktywność są kluczowe. Czuję się tutaj u siebie. Co chciałbym zmienić? Mój plan polityczny to: wzmocnienie znaczenia Śląska na politycznej mapie Polski; wsparcie szkolnictwa wyższego tak, aby było konkurencyjne w Europie; rozwój transportu szynowego dostępnego dla ludzi, zamiast centralistycznych planów dotyczących CPK; sprawiedliwa transformacja regionów górniczych, uwzględniająca potrzeby lokalnych społeczności; rozwój przedsiębiorczości na obszarach o monokulturze gospodarczej; wsparcie miast w renowacji zasobu mieszkaniowego i historycznej zabudowy. Nie ukrywam swojego zdania w sprawach światopoglądowych, jako niezmiernie ważne traktuję rozdział kościoła od państwa i wzmacnianie roli kobiet w życiu publicznym.

O mnie

Zwykłem mawiać, że mam pozarządowe korzenie – przez wiele lat pracowałem i zarządzałem organizacją pozarządową, stowarzyszeniem CRIS. Do dzisiaj jestem aktywnym członkiem kilku organizacji. W życiu pracowałem w różnych miejscach: byłem nawet nastawniczym. To daje mi szeroką perspektywę. Wiem, że ludzie borykają się z różnymi problemami i każdy człowiek ma swoją ścieżkę – dzięki temu mogę być politykiem wrażliwym na człowieka i potrafię wysłuchać, zanim zaproponuję rozwiązania.

Mam na koncie kilka osiągnięć, które traktuję jako niezmiernie ważne: byłem członkiem zespołu doradczego przy prezydencie RP Bronisławie Komorowskim; zdobyłem nagrodę Eurolider Internautów w 2013 r. (konkurs organizowany przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, z myślą o wyróżnieniu osób, które wykorzystując Fundusze Europejskie działają na rzecz lokalnego i regionalnego rozwoju oraz lokalnych społeczności).

Od grudnia 2014 r. jestem zastępcą Prezydenta Miasta Rybnika, odpowiadam za politykę społeczną miasta, sport, kontakty z organizacjami pozarządowymi, pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania, a także za ochronę środowiska, politykę klimatyczną oraz gospodarowanie zasobami mieszkaniowymi. Aktualnie przygotowuję Miasto na wyzwania stojące w zakresie sprawiedliwej transformacji oraz gospodarki o obiegu zamkniętym.

Jestem tatą dorosłego syna i nastoletniej córki. Chciałbym, żeby polityka była także z myślą o nich, czyli żeby była planowana na lata. Co najmniej do roku 2050.

Wykształcenie

 • magister politologii (Uniwersytet Śląski 2001)
 • specjalizacja ds. zarządzania zasobami ludzkimi (Uniwersytet Śląski Szkoła Zarządzania w Chorzowie 2001)
 • specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej (Uczelnia Korczaka 2021).

Doświadczenie zawodowe

 • Urząd Miasta Rybnika – zastępca Prezydenta Rybnika – od grudnia 2014 r. do teraz
 • Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS – animator, koordynator projektów europejskich, dyrektor zarządzający 2006- 2014
 • Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT – koordynator krajowy projektu EURO- NGO, który miał przygotować polskie organizacje do absorbcji funduszy europejskich, sponsorowany przez PAFW. Zlecenie 2005-2007
 • Wcześniej pracowałem w Starostwie Powiatowym w Rybniku, Urzędzie Miasta Radlina, TUiR Warta S.A. i jako nastawniczy na PKP.

Wspieraj Nasze działania

Zobacz moje działania

Ludzie regionu Rybnik, nr 30

 • Łukasz Osmalak
  • Przewodniczący Koła
 • Alan Wolny
  • Skarbnik Koła