Przejdź do treści
Powrót

Rafał Schaffrath

Region
Stanowisko
Kontakt email
[email protected]
Media społecznościowe

Często słyszę, że nie nadaję się do polityki, bo jestem uczciwy. Ale właśnie dlatego postanowiłem się w nią zaangażować! Chciałbym, żeby polityka polegała na uczciwym załatwianiu spraw Polek i Polaków, tak by wszystkim nam żyło się lepiej.

Polska edukacja wymaga zmiany. Szkoła musi być miejscem rozwoju młodego człowieka, a nie indoktrynacji przez ministra edukacji i jego pracowników. Nauczyciel powinien być bardzo dobrze opłacanym specjalistą, a rodzic musi mieć wpływ i udział w kształceniu młodego pokolenia.

Najwyższa pora, aby relacje państwa z kościołem katolickim uległy diametralnemu przeobrażeniu. Dosyć uprzywilejowania i wielomilionowych dotacji. Czas pomyśleć o odpowiedzialności w pełnym tego słowa znaczeniu.

Przedsiębiorcy w Polsce coraz bardziej są wyzyskiwani przez obecną władzę. Z roku na rok rosną opłaty, podatki, składki. To na ich barkach leży odpowiedzialność za pracę i dobrobyt wielu pracowników. Rząd powinien być partnerem dla przedsiębiorców, zamiast dokładać coraz to nowe daniny. To się musi zmienić! 

Konieczna jest zmiana w podejściu do odnawialnych źródeł energii. Nie możemy zostawiać świata naszym dzieciom i wnukom w stanie gorszym niż dostaliśmy go od naszych przodków. Energia z wiatru i ze słońca, tania i ekologiczna to kolejny cel, do którego będę dążył!

Czas na zmianę, czas na uczciwą politykę o ludziach i dla ludzi.

O mnie

Uczę młodych ludzi mówić w języku angielskim. Mówić o ich sukcesach, mówić o ich marzeniach, planach życiowych i celach. Dyskutować, kształtować swoje poglądy, rozwijać się.

Mówię o tym, że człowiek nie musi być idealny we wszystkim, ale że najważniejsze w życiu to odnaleźć swoją pasję, swoją drogę i to w niej być perfekcyjnym i zadowolonym z wybranej przez siebie życiowej ścieżki.

Wykształcenie

 • Magister filologii angielskiej, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
 • Magister dydaktyki i metodyki nauczania języków obcych,  Wyższa Szkoła Humanistyczna w Pułtusku 
 • Tytuł magistra z przygotowaniem pedagogicznym, egzaminator państwowy, nauczyciel dyplomowany

Doświadczenie

 • Właściciel i Dyrektor w YES. RS – Your Educational Space w Bydgoszczy (2023 – obecnie)
 • Właściciel i Dyrektor w PRIDE SJO w Bydgoszczy (2006-2022)
 • Wykładowca na Wyższej Szkole Nauk o Zdrowiu w Bydgoszczy
 • Nauczyciel języka angielskiego w VI Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy

Wspieraj Nasze działania

Ludzie regionu Bydgoszcz, nr 4

 • Radosław Rataj
  • Przewodniczący Koła
 • Marek Ługiewicz
  • Skarbnik Koła