Powrót

Robert Sidełko

Politycy mają być dla obywateli. Mają zasypiać tylko z jedną myślą: „czy zrobiłam/zrobiłem wszystko dla dobra moich wyborców?”. Tak jest w Skandynawii, gdzie przy okazji uczestniczenia w wielu konferencjach naukowo-technicznych  mogłem zrozumieć istotę funkcjonowania społeczeństwa obywatelskiego.  

Uważam, że do polityki muszą iść przede wszystkim ludzie posiadający konkretną  wiedzę i doświadczenie zawodowe. Bycie wieloletnim posłem nie daje takich kompetencji.

O mnie

Jako osoba spełniona zawodowo posiadam wiedzę praktyczną, którą chcę wykorzystać do poprawy istniejących przepisów w zakresie: produkcji energii w tym energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, przetwarzania odpadów uwzględniając ich potencjał do zgazowania biologicznego termicznego przekształcania oraz funkcjonowania nauki i szkolnictwa wyższego.

Świat nauki jest mi bardzo dobrze znany, dzięki latom pracy na Politechnice Koszalińskiej. W czasie mojej pracy naukowej wypromowałem 3 doktorów,  45 magistrów i 60 inżynierów. Jestem współautorem i autorem 3 patentów oraz 3 innowacyjnych technologii  posiadających ponad 30 udokumentowanych wdrożeń na terenie całego kraju.

Wykształcenie

XVIII L.O. im. J. Kochanowskiego w Warszawie

Magister Inżynierii Środowiska na Wyższej Szkole Inżynierskiej w Koszalinie

Doświadczenie zawodowe

Dziekan Wydziału Inżynieria Lądowa, Środowiska i Geodezji Politechniki Koszalińskiej (2019 – obecnie)

Pracownik naukowy Politechniki Koszalińskiej

Własna działalność gospodarcza w zakresie projektowania   instalacji budowlanych (1995 – 2015)

Członek instytucji branżowych: PZITS i Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa

Wspieraj Nasze działania

Rozwiązania w ramach programu Polski 2050 i Trzeciej Drogi

Zobacz jakie rozwiązanie programowe będę wprowadzać w Parlamencie.

Chcę rozwiązywać problemy ludzi, a nie polityków!

Rozwiązania programowe

Ludzie regionu Koszalin, nr 40

  Paweł Breszka
  • Przewodniczący Koła
  Maciej Słomka
  • Skarbnik Koła

  Bądźmy w kontakcie

  Zdobądź informacje z pierwszej ręki o naszych działaniach. Obserwuj na bieżąco, jak budujemy Polskę zieloną, solidarną i demokratyczną!

  Newsletter