Przejdź do treści
Powrót

Tomasz Siemiński

Idę do polityki, ponieważ to Ona stanęła na mojej drodze. Od lat wsłuchuję się nieustannie w potrzeby ludzi i obserwuję zmiany, jakie zachodziły w otaczającej nas rzeczywistości – i widzę, że zmiany te podążają w złym kierunku. 

Moim celem jest stworzenie systemowych rozwiązań mających służyć zabezpieczeniu przed podstawowymi ryzykami życiowymi, takimi jak starość, choroby, niepełnosprawność, bezdomności czy bezrobocie. Szczególnie bliskie są mi zagadnienia związane z projektowaniem usług publicznych, zarządzaniem w jednostkach samorządu terytorialnego, a także z polityką mieszkaniową.

Czym zajmę się jako radny?

 • Budową funduszu wspierającego sektor B+R jako instytucji samorządowej – Lubuskiego Centrum Badań i Rozwoju. Fundusz będzie stanowił transfer wiedzy i środków finansowych pomiędzy Uniwersytetem Zielonogórskim, parkami technologicznymi oraz biznesem. 
 • Wsparciem samorządów w dążeniu do dysponowania własnymi dochodami z PIT i CIT oraz do otrzymywania 2-3% z podatku VAT. 
 • Dążeniem do decentralizacji oraz współdecydowania Lubuszan o swoich podatkach, które mogą przeznaczyć na działania ograniczające wykluczenie transportowe, poprawę jakości służby zdrowia oraz stworzenie instrumentów finansowych wspierających rozwoju zielonej energii.

O mnie

Odkąd pamiętam do działania zawsze inspirował mnie świat. Odnajdywałem w nim przestrzenie, które wymagały zmiany. Nic nigdy w moim życiu nie było kwestią przypadku, tylko efektem ciężkiej pracy i umiejętności zorganizowania sobie szczęścia. 

Dzisiaj – gdy ktoś zadaje mi pytanie, czym się zajmuję, odpowiadam, że tworzę przestrzeń życiową, nadając jej nowej jakości. Jestem właścicielem firmy deweloperskiej zmieniającej rzeczywistość w naszym regionie. Wcześniej inspirowałem młodych ludzi jako nauczyciel polonista, piłkarz i trener, reżyser widowisk i sztuk teatralnych. 

Po kilku latach to ja czerpałem inspirację od wszystkich ludzi, których spotkałem na swojej drodze, kiedy zarządzałem regionalnymi jednostkami kultury czy instytucjami finansowymi. Wszędzie, gdzie jestem, zawsze bacznie obserwuję trendy i kierunki, które wyznaczają zmiany we współczesnym świecie. Zawsze chcę wiedzieć więcej i co najważniejsze – nigdy się nie poddaję, ponieważ wiem, że sukces to przechodzenie od porażki do porażki bez utraty entuzjazmu.

Moje sukcesy jako samorządowca

Jako dyrektor samorządowej instytucji kultury: Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze pozyskałem 30 mln złotych na budowę Centrum Designu oraz remont zabytkowej willi wraz z przynależnym parkiem. Inwestycja wiązała się z przekształceniem funkcjonującej w przestarzałym stylu ośrodka kultury w instytucję uczącą się.

Wykształcenie

 • Liceum Ogólnokształcące im. B. Prusa w Żarach (1996) 
 • Magister filologii polskiej, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze (2001)
 • Magister Reżyserii Teatru Dzieci i Młodzieży, Państwowa Wyższa Szkoła Teatralna im. L. Solskiego we Wrocławiu (2005)
 • Reżyseria Teatru Dzieci i Młodzieży
 • Studia podyplomowe
 • Zertifikat Deutsch, Prywatna Szkoła dr P. Rahn i Partner Sp. z o.o. w Zielonej Górze (2002)
 • Menedżer kultury, Studium Prawa Europejskiego w Warszawie (2011)
 • MBA – Executive Project Manager, Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu (2020)
 • Trendwatching and Future Studies, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie (w trakcie)

Doświadczenie zawodowe

 • Wiceprezes Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Zielonej Górze (2018 – obecnie)
 • Dyrektor Regionalnego Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze (2012 – 2017)
 • Dyrektor Centrum Artystyczno-Kulturalnego „Zamek” w Krośnie Odrzańskim (2012)
 • Grupa PBS Deweloper – własna działalność gospodarcza (2007 – obecnie)
 • Instruktor teatralny, Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze (2003 – 2011)
 • nauczyciel polonista w Gimnazjum nr 1 oraz Społecznym Liceum Ogólnokształcącym w Żarach (2001 – 2003)  

Wspieraj Nasze działania

Ludzie regionu Zielona Góra, nr 8

 • Dariusz Popławski
  • Przewodniczący Koła
 • Maja Nowak
  • Sekretarz Koła
 • Łukasz Świerkowski
  • Członek Zarządu Koła