Przejdź do treści

Monitor gospodarczy

Pogłębiający się kryzys gospodarczy jest faktem. Galopująca inflacja, wojna za naszą wschodnią granicą, problemy z dostępnością surowców energetycznych – to wszystko odbija się dziś na portfelach Polek i Polaków. Sytuację pogarsza brak odpowiedniej reakcji rządu i Narodowego Banku Polskiego, a także brak szczerości w wypowiedziach funkcjonariuszy publicznych na temat obecnej sytuacji gospodarczej.

Polscy obywatele zasługują na to, aby być dobrze poinformowani, aby decyzje – zarówno decyzje biznesowe, jak i te dotyczące budżetów prywatnych – podejmować w oparciu o dokładny i prawdziwy przegląd sytuacji. Dlatego od lipca 2022 roku, pod kierownictwem prof. Pawła Wojciechowskiego i we współpracy z ekspertami instytutu Strategie 2050, publikujemy nasz Monitor Gospodarczy. Jest to rzetelny i pozbawiony propagandowej otoczki przegląd sytuacji ekonomicznej kraju, uwzględniający najważniejsze prognozy i wydarzenia bieżącego tygodnia.