Przejdź do treści
Powrót

Osoby z Niepełnosprawnością zasługują na więcej

Sejm pracuje nad ustawą o wsparciu dla Osób z Niepełnosprawnościami. Niestety projekt, który nie był nawet konsultowany ze środowiskami OzN, będzie skutkował bardzo złą ustawą. Nasze koło parlamentarne przygotowuje poprawki, które pozwolą zapobiec katastrofie. W poprawkach stawiamy sobie dwa cele: po pierwsze zwiększyć grupę osób, które będą mogły starać się o wyższe świadczenie. Po drugie umożliwić opiekunom podejmowanie działalności zarobkowej, czyli dać im wreszcie szansę, o którą walczą od dawna.

O co chodzi w nowej ustawie?

Projekt wprowadza nowe świadczenie wspierające. Osoba z Niepełnosprawnością będzie mogła wybrać czy pobiera to nowe świadczenie, czy zostaje przy świadczeniu pielęgnacyjnym. W założeniu nowe świadczenie ma być wyższe i rozszerzać prawo do pracy opiekunów. 

Niestety ustawa ma poważne błędy. Jej wdrożenie spowoduje chaos, dodatkowe uciążliwe procedury, a na koniec bardzo niewiele osób  uzyska lepsze warunki finansowe – u ogromnej większości z nich sytuacja finansowa ulegnie znacznemu pogorszeniu. Większość opiekunów będzie dalej miała bardzo ograniczone możliwości pracy zarobkowej.

Oto 3 rozwiązania, które zamierzamy wprowadzić w naszych poprawkach:

1. Uproszczenie procedury weryfikacji stopnia niepełnosprawności podczas ubiegania się o nowe świadczenie. 

2. Urealnienie systemu punktacji, na podstawie którego określana jest wysokość świadczenia, aby był wymierny i korzystny dla OzN. Obecna propozycja doprowadzi do obniżenia większości zasiłków, zamiast ich podwyższenia.   

3. Projekt ustawy utrzymuje ograniczenia wykonywania pracy przez opiekunów: mogą zarobić tylko 1245 zł miesięcznie. Proponujemy zniesienie części obostrzeń, aby dać opiekunom realną możliwość pracy zarobkowej. 

Galeria zdjęć

Zobacz również