Przejdź do treści

Regulamin Systemu OKW

dostępnego na stronie https://pl2050.okw.info.pl/

1. Definicje

 1. Regulamin Systemu OKW, zwany dalej “Regulaminem” – dokument określający zasady korzystania z Serwisu, w tym prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników;
 2. Usługodawca – Polska 2050 Szymona Hołowni wpisaną do ewidencji partii politycznych prowadzonej przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem 421, REGON 389148391, NIP 525 287 35 75, z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Nowy Świat 41a i 47a, 00-042 Warszawa, która wykupiła licencję na system informatyczny Obywatelskiej Kontroli Wyborów, którego właścicielem jest Stowarzyszenie Komitet Ochrony Demokracji. 
 3. Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem: https://pl2050.okw.info.pl/
 4. Usługa –usługi świadczone przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu, w szczególności obejmujące możliwość rejestracji przyszłych obserwatorów wyborczych.
 5. Użytkownik – osoba fizyczna, zarejestrowana w Serwisie. jako przyszły obserwator społeczny, korzystająca z konta użytkownika w ramach przysługujących jej uprawnień.

2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady korzystania z Serwisu przez Użytkowników, w tym zakładania konta. 
 2. Każdy korzystający z Serwisu jest obowiązany zapoznać się z treścią Regulaminu.
 3. Usługodawca udostępnia nieodpłatnie funkcjonalności Serwisu Użytkownikom.
 4. Korzystanie z Usługi wymaga posiadania komputera lub innego urządzenia z dostępem do sieci Internet, dowolnej przeglądarki internetowej oraz posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej.
 5. Usługodawca w ramach przydzielania do Komisji Wyborczej może kontaktować się z Użytkownikiem drogą telefoniczną, e-mailową lub SMSową.

3. Usługi

Usługodawca udostępnia Użytkownikom możliwość skorzystania z następujących Usług:

 1. formularz rejestracyjny w celu zgłoszenia się do obserwacji wyborów lub do udziału w pracach komisji wyborczej;
 2. udostępnienie indywidualnego konta użytkownika w Serwisie dla przyszłych obserwatorów wyborczych.

4. Konto

 1. W celu rejestracji jako przyszły obserwator wyborczy lub do udziału w pracach komisji wyborczej w Serwisie niezbędne jest założenie indywidualnego Konta Użytkownika.
 2. Użytkownik może posiadać jedno konto w Serwisie.
 3. Dla rejestracji konta wymagane jest:
  1. uzupełnienie formularza dostępnego w Serwisie oraz podania danych, w tym imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, kodu pocztowego a po weryfikacji adresu poczty elektronicznej,  hasła do uwierzytelnienia;
  2. zapoznanie się z Regulaminem i Polityką Prywatności oraz ich akceptację.
 4. Po spełnieniu warunków opisanych w punkcie powyżej, na adres e-mail wskazany przez Użytkownika zostanie wysłana wiadomość potwierdzająca rejestrację konta w Serwisie wraz z linkiem aktywacyjnym. 
 5. W przypadku braku aktywacji konta w terminie 72 godzin od otrzymania wiadomości e-mail zawierającej link aktywacyjny, link aktywacyjny wygasa.
 6. Usługodawca nie jest odpowiedzialny za podanie przez Użytkownika błędnego adresu poczty elektronicznej bądź niedostarczenia Użytkownikowi wiadomości zawierającej link aktywacyjny z uwagi na odrzucenie jej przez klienta pocztowego Użytkownika.
 7. Użytkownik ma możliwość usunięcia konta z Serwisu w każdy momencie poprzez:
  1. wybranie odpowiedniej opcji w ustawieniach konta;
  2. przesłanie oświadczenia o usunięciu konta z Serwisu za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres e-mail Usługodawcy: [email protected]

5. Bezpieczeństwo 

 1. Na użytkowniku spoczywa pełna odpowiedzialność za zachowanie poufności hasła i nazwy konta. Ponadto użytkownik w pełni odpowiada za wszelkie działania wykonane w ramach danego konta.
 2. Użytkownik zgadza się niezwłocznie powiadomić Usługodawcę o wszelkich przypadkach nieupoważnionego korzystania konta oraz o wszelkich naruszeniach zabezpieczeń.

6. Polityka prywatności

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Usługodawcę znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej tutaj

7. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 31.01.2023 r.
 2. Regulamin może być zmieniony pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Użytkowników. 
 3. Zmiany w Regulaminie zostaną opublikowane na stronach Serwisu z wyprzedzeniem 14 dni.