Sejm

Biuro Informacji Sejmowych Ruchu Polska 2050

Dostarcza informacji o aktywnościach parlamentarzystów Polska 2050. W tej sekcji dostępne będą aktualizowane na bieżąco informacje o pracach legislacyjnych w postaci komentarzy, założeń oraz poprawek do projektów ustaw zgłaszanych przez Ruch Polska 2050 oraz informacje o wystąpieniach, interpelacjach i zapytaniach poselskich.

 

Nasi parlamentarzyści

Hanna Gill-Piątek

ur. 13 kwietnia 1974 r. w Łodzi, polska działaczka polityczna, aktywistka miejska i ekspertka samorządowa, konsultantka w zakresie rewitalizacji, publicystka, posłanka na Sejm RP IX kadencji. [WIĘCEJ]

Zawodowo doradza samorządom w całej Polsce w sprawach miejskich. Działała w stowarzyszeniu „Tak dla Łodzi” i w „Kongresie Ruchów Miejskich”, jest członkinią Rady Programowej Kongresu Kobiet. Od lat protestuje przeciw niesprawiedliwości wobec kobiet i osób LGBT+, eksmitowanych lokatorów, niszczeniu Trybunału Konstytucyjnego, wycinkom drzew. Hanna marzy o Polsce, która jest praworządna i nikogo nie pozostawia w tyle, w której kobiety mają prawo do decyzji o swoim ciele. Marzy o miastach, w których można oddychać i bezpiecznie przejść przez ulicę. Jako posłanka walczy o te prawa.Urodziła się w Łodzi, w rodzinie o postępowych wartościach. Dobrze pamięta dramat upadku miasta Łodzi podczas transformacji, gdzie wychowywała samotnie syna, jak wiele innych łódzkich matek. Wiele lat później na bazie tamtych doświadczeń napisała z Henryką Krzywonos książkę „Bieda. Przewodnik dla dzieci”, za którą otrzymały nominację do Okularów Równości.

Do polityki weszła dzięki Partii Zielonych, gdzie zasiadała w Radzie Krajowej i pełniła funkcję sekretarzyni partii. W latach 2011-14 prowadziła Świetlicę Krytyki Politycznej na Piotrkowskiej 101, wówczas jedyne miejsce lewicowej debaty w Łodzi. Działała na rzecz lokatorów i przeciw niesprawiedliwym eksmisjom, najpierw jako aktywistka, potem, w latach 2014-16, w łódzkim samorządzie. Zmieniła rolę, by dopilnować, że mieszkańcy z enklaw biedy nie zostaną pozostawieni na bocznym torze przy odnowie miasta. Prowadząc ministerialny projekt stworzyła pierwsze w Polsce Centrum Wiedzy o Rewitalizacji.

Jest absolwentką ASP, graficzką, publicystką. Znana z felietonów w Krytyce Politycznej, Przekroju, Dzienniku Łódzkim i Dużym Formacie Gazety Wyborczej. Ma 25-letniego syna, który również jest artystą. Dziś zawodowo doradza polskim miastom, jak planować rozwój w sprawiedliwy sposób, jest członkinią Rady Metropolitalnego Kongresu Rewitalizacji. Od 7 lat współorganizuje obchody Powstania Łódzkiego podczas Rewolucji 1905 r., największego lewicowego zrywu w historii Polski.

Nigdy nie stały za nią układy, ani wielkie korporacje. Zawsze była po stronie mieszkańców i mieszkanek Łodzi.

W wyborach 13 października 2019 roku zaufało jej 14,442 osób w okręgu, co dało jej mandat poselski.

 

Zasady wykonywania mandatu posła

Prawa i obowiązki posłów na Sejm RP określają ustawa z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu posła i senatora oraz Regulamin Sejmu RP uchwalony 20 lipca 1992r.. Zawierają one regulacje dotyczące udziału posłów w procesie stanowienia prawa, jak również zasady realizowania zadań związanych z indywidualną aktywnością w sprawach ważnych dla obywateli. [WIĘCEJ]

Podstawowe prawa posła przewidziane w ustawie z dnia 9 maja 1996 r. o wykonywaniu mandatu
posła i senatora to m.in.:

 • wyrażanie swego stanowiska oraz zgłaszanie wniosków w sprawach rozpatrywanych na
  posiedzeniach Sejmu i jego organów,
 • prawo wybierania i bycia wybieranym do organów Sejmu,
 • prawo zwracania się do Prezydium Sejmu o rozpatrzenie określonej sprawy przez Sejm lub
  komisję sejmową,
 • prawo zwracania się do komisji sejmowej o rozpatrzenie określonej sprawy,
 • uczestniczenie w podejmowaniu poselskich inicjatyw ustawodawczych i uchwałodawczych
  oraz w rozpatrywaniu projektów ustaw i uchwał Sejmu,
 • uczestniczenie w dyskusji nad sprawami rozpatrywanymi przez Sejm lub komisje sejmowe,
 • wnoszenie interpelacji i zapytań poselskich,
 • tworzenie kół, klubów i zespołów poselskich,
 • prawo uzyskiwania od członków Rady Ministrów oraz przedstawicieli właściwych organów i
  instytucji państwowych i samorządowych informacji i wyjaśnień w sprawach wynikających z
  wykonywania obowiązków poselskich,
 • prawo do uzyskiwania informacji i materiałów, wstępu do pomieszczeń, w których znajdują
  się te informacje i materiały, oraz wglądu w działalność organów administracji rządowej
  i samorządu terytorialnego, a także spółek z udziałem Skarbu Państwa oraz zakładów
  i przedsiębiorstw państwowych i samorządowych, z zachowaniem przepisów o tajemnicy
  prawnie chronionej, jeżeli nie narusza dóbr osobistych innych osób,
 • prawo do podejmowania interwencji w organie administracji rządowej i samorządu
  terytorialnego, zakładzie lub przedsiębiorstwie państwowym oraz organizacji społecznej, a
  także w jednostkach gospodarki niepaństwowej, dla załatwienia sprawy, którą wnosi we
  własnym imieniu albo w imieniu wyborcy lub wyborców, jak również zaznajamiania się z
  tokiem jej rozpatrywania,
 • prawo uczestniczenia w posiedzeniach sejmików województw, rad powiatów i rad gmin,
  właściwych dla okręgu wyborczego, z którego został wybrany, lub właściwych ze względu na
  siedzibę biura posła,
 • prawo uzyskania wszechstronnej pomocy ze strony organów administracji rządowej i
  samorządu terytorialnego, w tym obowiązek udostępnienia posłowi lokalu na czas odbycia doraźnego dyżuru poselskiego w miejscowości, w której nie otworzył on swego biura poselskiego pomoc w wykonywaniu mandatu ze strony Prezydium Sejmu i Kancelarii Sejmu.

Podstawowe obowiązki posła to:

 • czynne uczestnictwo w pracach Sejmu oraz Zgromadzenia Narodowego, a także ich
  organów,
 • informowanie wyborców o swojej pracy i działalności Sejmu,
 • przyjmowanie opinii, postulatów, wniosków wyborców oraz ich organizacji oraz branie ich
  pod uwagę w swej działalności parlamentarnej,
 • utworzenie biura poselskiego (lub poselsko-senatorskiego) w celu obsługi swojej działalności
  w terenie,
 • składanie oświadczeń majątkowych pod rygorem odpowiedzialności karnej

 

Posiedzenia sejmowe

—> 21 posiedzenie Sejmu (18-20 listopada 2020 r.) <—

—> 20 posiedzenie Sejmu (27-28 października 2020 r.) <—

—> 19 posiedzenie Sejmu (20-22 października 2020 r.) <—

—> 18 posiedzenie Sejmu (7-8 października 2020 r.) <—

—> 17 posiedzenie Sejmu (16-17 września 2020 r.) <—

DO POBRANIA:

Działaj z nami

Bądź na bieżąco. Na swoją skrzynkę mailową informacje o naszych działaniach ogólnopolskich i lokalnych oraz możliwościach wspólnego działania.
Osoby mieszkające poza granicami Polski prosimy o podanie kodu pocztowego 00-000.

Pani/Pana dane osobowe pozyskiwane w związku z usługą newsletter/formularza rejestracyjnego na stronie www.polska2050.pl są przetwarzane przez Fundację Polska Od Nowa, jako administratora danych osobowych, z siedzibą przy ul. Sewerynów 6 lok. 16, 00-331 Warszawa, e-mail: [email protected] przez czas trwania zgody osoby uprawnionej.

Pani/ Pana dane osobowe mogą podlegać profilowaniu i zautomatyzowanemu przetwarzaniu lub być rzekazywane podmiotom trzecim, ponieważ administrator korzysta z narządzi technologicznych udostępnianych przez podmioty trzecie dla celów rozsyłania informacji i hostingu treści na stronie www.polska2050.pl [POLITYKA PRYWATNOŚCI].

Ma Pani/ Pan prawo:

a) do żądania od administratora danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także do sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz ich przenoszenia,

b) do cofnięcia w dowolnym momencie udzielonej zgody na przetwarzanie danych osobowych – w takim przypadku nie wpływa to na przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody,

Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na naruszenie przez administratora danych zasad przetwarzania danych. Więcej informacji na temat celu i sposobu przetwarzania Pana/Pani danych osobowych znajduje się tutaj.

Kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty na adres administratora wskazany powyżej lub elektronicznie poprzez e-mail: [email protected].

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką prywatności . Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce lub konfiguracji usługi. Polityka prywatności.