Przejdź do treści
Powrót

Szymon Hołownia i Róża Thun w Opolu!

W ciągu spotkań Szymon Hołownia był dzisiaj w Opolu!

Tutaj, obok zaprezentowania naszej ekipy do wyborów europejskich z Różą Thun na czele listy, nasz lider kontynuował opowieść o tym, jak uczynić Polskę gospodarczą potęgą. Filarem naszej strategii, o której była mowa najdłużej, był policentryczny rozwój. “Jeśli chcemy myśleć w ogóle o innowacyjnej gospodarce, o tym, aby ludzie wykorzystywali potencjał swojego regionu, to musimy rozwiązać problem z mieszkaniami” – podkreślił Szymon Hołownia, przypominając, że Polska wśród krajów Unii znajduje się na drugim miejscu od końca jeśli chodzi o ilość mieszkań na 1000 mieszkańców. “Dzisiaj 80% nowych mieszkań powstaje w 20% gmin. Dlatego poprzemy ustawę o budownictwie publicznym” – przekonywał Marszałek Sejmu.

Róża Thun przedstawiła priorytety swojej kandydatury – zaczynając od zadbania o renaturalizację Odry i właściwą ochronę jej unikatowych ekosystemów. Drugim tematem jest bezpieczeństwo – zwiększenie budżetu obronnego, inwestycja w obronę cywilną oraz budowa nowych schronów na terenie Polski. To w końcu zadbanie o mądre i sprawiedliwe wdrażanie założeń Zielonego Ładu tak, aby nasz kraj jak najwięcej skorzystał na zielonej transformacji. 

Galeria zdjęć

Zobacz również