Przejdź do treści
Powrót

Żywienie w żłobku, przedszkolu i szkole dostosowane do potrzeb zdrowotnych dziecka!

W trakcie wczorajszej konferencji prasowej posłanki i posłowie Polski 2050 – Elżbieta Burkiewicz, Żaneta Cwalina, Maja Nowak, Bartosz Romowicz – pomysłodawca i inicjator prac – przedstawili założenia złożonego do laski marszałkowskiej projektu ustawy, dotyczącego zapewnienia przez żłobki, przedszkola i szkoły diety, dostosowanej do potrzeb zdrowotnych dzieci. „Wnieśliśmy projekt zmiany ustawy Prawo oświatowe i zmiany ustawy o
Opiece nad dziećmi do lat 3. Dotyczy on żywienia dzieci w żłobkach, przedszkolach i szkołach. Dzieci, które wymagają żywienia specjalistycznego, które mają diety eliminacyjne.” – mówił Bartosz Romowicz.


Aż 8% dzieci i młodzieży wymaga żywienia dopasowanego do ich stanu zdrowia. Państwo powinno być odpowiedzialne za to, by każde dziecko w systemie opieki i edukacji otrzymywało nie tylko jak najwyższy poziom wiedzy, ale również by w równym stopniu dbano o ich dobrostan zdrowotny. „W tej chwili żywienie naszych dzieci w placówkach zależy wyłącznie od dobrej woli dyrektorów tych placówek. Nie ma mojej zgody i zgody Polski 2050 na to, żeby dzieci były dyskryminowane w placówkach edukacyjnych i opiekuńczych ze względu na swój stan zdrowia.” – mówiła Maja Nowak. Dlatego też wnioskodawcy korzystali z doświadczeń organizacji pozarządowych, takich jak Polskie Stowarzyszenie Osób z Celiakią i na Diecie
Bezglutenowej, którego Prezeska – Małgorzata Źródlak – brała udział w konferencji, które już teraz współpracują z placówkami oświatowymi i których kompetencje będą wsparciem dla dyrektorów żłobków, przedszkoli i szkół we wprowadzeniu zmian.


Uczestnicy konferencji wskazywali również, że mają świadomość, iż wprowadzenie takich zmian wymaga dobrego przygotowania się dość odpowiedzialnych za wdrożenie procesu. „Walka z wykluczeniem, także tych dzieci z alergiami pokarmowymi, jest bardzo ważna, natomiast dostrzegamy też sytuację taką, gdzie placówki będą musiały się przygotować do oferowania takiego żywienia. Dlatego nasza ustawa przewiduje wydłużone vacatio legis do trzech miesięcy, aby wszystkie placówki mogły zapoznać się ze sposobami i możliwościami wprowadzenia takiego żywienia.” – argumentowała Żaneta Cwalina-Śliwowska.

Galeria zdjęć

Zobacz również