12 gwarancji Trzeciej Drogi

Polska 2050 Szymona Hołowni i Polskie Stronnictwo Ludowe zobowiązują się, że realizacja poniższych 12 Gwarancji będzie priorytetem w ramach tworzonego
przez nas rządu.