Przejdź do treści
Powrót

12 gwarancji Trzeciej Drogi

Polska 2050 Szymona Hołowni i Polskie Stronnictwo Ludowe zobowiązują się, że realizacja poniższych 12 Gwarancji będzie priorytetem w ramach tworzonego
przez nas rządu.

Wypracowaliśmy nasze gwarancje, podobnie jak wcześniej #WspólnaListeSpraw, kierując się fundamentalnymi zasadami:

  1. Priorytetem Trzeciej Drogi są strategiczne reformy, które zadecydują o sile Polski i jakości życia każdego i każdej z nas. Unikamy miałkich obietnic, które służą wyłącznie doraźnym politycznym celom nastawionym na krótkotrwały, wyborczy efekt.
  2. Mówimy dość nieprzemyślanemu rozdawnictwu pieniędzy, ponieważ wiemy, że prowadzi do nakręcania inflacji, której efektem jest ubożenie obywateli. Wsparcie państwa powinno iść do tych, którzy tego naprawdę potrzebują. Obywatele dostaną swobodę działania, przedsiębiorczości i rozwijania swoich talentów.
  3. Nie obiecujemy wszystkiego wszystkim – bo spełnienie takich obietnic nie jest możliwe. Uważamy, że wydatki przyszłego rządu powinny być skierowane na strategiczne inwestycje, które napędzają gospodarkę i zagwarantują dobrobyt Polek i Polaków na pokolenia.
  4. Odpartyjnimy spółki Skarbu Państwa i wprowadzimy rynkowe standardy zarządzania majątkiem publicznym.

12 gwarancji Trzeciej Drogi

Prosty i stabilny system podatkowy

Uporządkujemy i uprościmy system podatkowy. Podatnik zapłaci jedną daninę od dochodów z pracy. Będzie ona zawierać wszystkie obecne podatki i składki,  które będą rozdysponowywane na poszczególne fundusze.

Wprowadzimy również zasadę, że wszystkie zmiany podatkowe będą uchwalane z co najmniej półrocznym wyprzedzeniem przed nowym rokiem podatkowym. Nie podwyższymy CIT, VAT ani PIT przez całą kadencję – to gwarancja stabilności dla przedsiębiorców i wszystkich podatników.


Dobrowolny ZUS dla
mikrofirm zagrożonych niewypłacalnością

Polskich przedsiębiorców duszą horrendalne koszty prowadzenia działalności gospodarczej. Jednym z nich są stale rosnące składki na ZUS, które płacą niezależnie od uzyskiwanego dochodu. Zmienimy to. Wprowadzimy wakacje od składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych dla mikroprzedsiębiorców w kłopotach finansowych.

Przedsiębiorcy płacą zasiłek chorobowy, a i tak muszą płacić za pierwsze 33 dni zwolnienia lekarskiego. Wprowadzimy zasadę, że to ZUS będzie płacił zasiłek już od pierwszego dnia choroby.

Przedsiębiorcom zagwarantujemy stabilność prawno-podatkową i wsparcie w inwestowaniu w rozwój firm. Zaczniemy od regulacji składki zdrowotnej. Przez zmiany wprowadzone przez Polski Ład nie można odliczyć jej od podatku i de facto stała się ona nowym podatkiem. Cofniemy tę regulację.

Przedsiębiorcy nierzadko zmagają się z nierzetelnymi kontrahentami, opóźnieniami w spłatach, a nawet ich brakiem. Wprowadzimy zasadę, zgodnie z którą VAT i PIT będzie płacony tylko od uregulowanych faktur.


6% PKB na edukację

Dobra edukacja to inwestycja w przyszłość naszych dzieci, ale także realny zysk w postaci wyższego PKB, bo każda złotówka włożona w edukację dzieci wraca z nawiązką.

Wprowadzimy godzinę języka angielskiego dziennie od pierwszej klasy, by dzieci kończące podstawówkę mówiły płynnie po angielsku. Zmienimy podstawę programową: w szkołach będziemy uczyć kompetencji przyszłości, związanych z rozwojem nowych technologii i zdolności syntetycznego myślenia. W każdej szkole będzie dostępny psycholog i opieka medyczna.

Wyprowadzimy politykę ze szkół. Zwiększymy ich autonomię, pamiętając jednocześnie, że powinny przekazywać wartości nowoczesnego patriotyzmu, otwartości, praw człowieka oraz bogactwo polskiej kultury.


Koniec kolejek do lekarzy

System ochrony zdrowia wymaga kompleksowej reformy. Oddłużymy szpitale powiatowe i urealnimy wycenę świadczeń zdrowotnych. Położymy większy nacisk na profilaktykę zdrowotną i zainwestujemy w zdrowie Polaków przeznaczając 7 proc. PKB na ochronę zdrowia.

Najpierw musimy jednak skończyć z kolejkami. Wprowadzimy zasadę: wizyta u lekarza specjalisty w ciągu 60 dni, albo NFZ zwróci pieniądze za wizytę prywatną.


Rodzinny PIT. Większa rodzina – niższe podatki

Dotychczas wprowadzone programy socjalne takie jak 500+ nie przełożyły się na wzrost dzietności w Polsce. Musimy zacząć pomagać rodzinom w sposób systemowy, tak aby decyzja o kolejnym dziecku, która jest inwestycją w naszą przyszłość, wiązała się ze wsparciem państwa i zapewnieniem stabilności finansowej rodziny.

Dlatego proponujemy „Rodzinny PIT” – im większa rodzina, tym mniejsze podatki. Wprowadzenie tego prostego algorytmu, w którym podstawa opodatkowania będzie się zmniejszała wraz z większą ilością dzieci, doprowadzi do tego, że pracujący rodzice w rodzinach, w których jest przynajmniej trójka dzieci, będą płacili symboliczny podatek dochodowy.


Kobiety, do przodu!

Za tę samą pracę należy się równa płaca. Zlikwidujemy różnicę w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Kobiety nie mogą otrzymywać niższego wynagrodzenia wykonując taką samą pracę jak mężczyźni.

Zapewnimy bezpieczeństwo polskim kobietom, odpowiednią ustawą odwracając negatywne skutki bulwersującego orzeczenia TK z 2020 r. ws. dopuszczalności przerywania ciąży. Następnie w referendum oddamy Polkom i Polakom głos w tej sprawie.

Przywrócimy dofinansowanie in vitro z budżetu państwa, aby szansę na posiadanie dzieci mieli wszyscy, a nie tylko najzamożniejsi, do czego doprowadził obecny rząd. Wprowadzimy nowoczesny standard opieki okołoporodowej, gdzie dostęp do bezpłatnego znieczulenia będzie standardem, a nie wyjątkiem. Będziemy rozwijać także instytucjonalną opiekę nad najmłodszymi – zagwarantujemy 100 tys. bezpłatnych miejsc w żłobkach.


Bezpieczeństwo żywnościowe

Jesteśmy za pełnym wsparciem Ukrainy napadniętej przez Rosję Putina. Powinniśmy uczynić wszystko, aby Ukraina obroniła swoją niepodległość i niezawisłość. Nie możemy jednak zapominać o polskich interesach i o naszej gospodarce.

Wprowadzimy system kaucyjny w imporcie towarów rolno-spożywczych z Ukrainy. Zapewnimy bezpieczny tranzyt produktów, tak aby polskie firmy mogły na tym zarobić i zahamujemy niekontrolowany import żywności z Ukrainy. W czasie „afery zbożowej” państwo zawiodło polskich rolników i konsumentów.

Uwolnimy potencjał tkwiący w polskiej wsi i rolnictwie. Doprowadzimy do gruntownej zmiany w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej. W obecnej formie nie odpowiada on na potrzeby polskiego rolnictwa. Uprościmy system aplikowania o dotacje dla gospodarstw. Podniesiemy kwoty wsparcia w ramach działań Wspólnej Polityki Rolnej, m.in. na modernizację gospodarstw minimalne wsparcie 600 tys. zł i premię dla młodych rolników – 300 tys. zł. Będziemy wspierać modernizację technologiczną gospodarstw.


Zielona Polska. Tani prąd, czyste powietrze.

Właściciele domów, rolnicy i przedsiębiorcy będą mogli produkować tanią zieloną energię i na niej zarabiać. Dzięki pieniądzom z Krajowego Planu Odbudowy napędzimy Polskę energią z naszego słońca, wiatru i naszych biogazowni.

Pozwolimy na kupno prądu z paneli bezpośrednio od prywatnych właścicieli farm. Stanie się to proste jak zakupy przez internet, a przede wszystkim tańsze niż dzisiaj dzięki konkurencji między dostawcami. Rozbijemy państwowy monopol na sieci energetyczne.

Musimy chronić środowisko naturalne, a polskie lasy to nasze bogactwo narodowe. Niestety, ilość eksportowanego z Polski drewna rośnie w szybkim tempie i tylko w ciągu 4 lat wywieziono z kraju prawie 19 mln m drewna. Ograniczymy eksport nieprzetworzonego surowca poza obszar UE. Drewno z polskich lasów powinno przede wszystkim służyć polskiemu biznesowi. Skończymy z traktowaniem polskich lasów jak fabryk drewna.

Wyeliminujemy bezsensowne zręby, a najcenniejsze 20% polskich lasów obejmiemy całkowitym zakazem wycinek. Będziemy również dążyć do zwiększenia powierzchni parków narodowych i rezerwatów przyrody, aby jeszcze lepiej chronić unikalne gatunki flory i fauny w Polsce.


Asystent osobisty dla osób z niepełnosprawnościami

Osoby z niepełnosprawnością muszą być traktowane podmiotowo, a postulaty tego środowiska traktowane poważnie przez rządzących. Obecnie program “Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” działa nieefektywnie.

Asystentów zatrudnia się projektowo, a ich zarobki zbliżone są do pensji minimalnej. Uchwalimy ustawę o asystencji osobistej, która da osobom z niepełnosprawnościami stałe wsparcie wykwalifikowanych asystentów. Liczba godzin asystencji będzie ściśle powiązana z potrzebami i aktywnościami konkretnej osoby. Zagwarantujemy dostęp do asystentów bez względu na miejsce zamieszkania.


Mieszkanie w dobrej cenie.
„Akademik za złotówkę” dla studentów spoza wielkich miast

Dostęp do własnego lokum to dziś olbrzymi problem, szczególnie dla młodych. Wielu osób nie stać na zaciągnięcie na ten cel kredytu na całe życie. Zmienimy to!

Uwolnijmy obrót ziemią w granicach miast. Odblokujemy plany zagospodarowania przestrzennego w maksymalnym stopniu uwzględniające potrzeby budownictwa mieszkaniowego. Rynkowo zwiększymy podaż mieszkań, obniżając tym samym ich cenę, aby zwiększyć dostęp do mieszkania w rozsądnej cenie. Wprowadzimy mechanizmy prawne i podatkowe, pozwalające zwiększyć dostępność mieszkań na wynajem.

Wysłanie dziecka na studia to coraz większy koszt i wyzwanie – szczególnie dla rodzin spoza wielkich miast, które muszą wynajmować mieszkania i płacić wysokie opłaty w akademikach. Państwo musi systemowo obniżać te koszty, dlatego wprowadzimy program „Akademik za złotówkę”. Pozwoli on ograniczyć koszty studiowania i ułatwi rodzinom mniej zamożnym, spoza wielkich miast, wysłanie swoich dzieci na studia.


Państwo jako uczciwy pracodawca

Nauczyciele, pielęgniarki, ratownicy medyczni i inni pracownicy służby publicznej wykonują ważną społecznie pracę. Większość z nich nie otrzymuje za nią godnego wynagrodzenia. Zmienimy to!

W pierwszym uchwalonym przez nasz rząd budżecie wprowadzimy dla nich podwyżki niwelujące straty wynikające z inflacji. Następnie przedstawimy plan stopniowego podwyższania ich pensji. Osoby uczące nasze dzieci, dbające o nasze zdrowie, odpowiedzialne za jakość naszej żywności czy dbające o porządek publiczny muszą być godnie wynagradzane, za to obywatele powinni mieć prawo wymagać od nich solidnej pracy.

Dofinansujemy Państwową Inspekcję Pracy, żeby w końcu miała narzędzia do skutecznej obrony pracowników. Łamanie praw pracowniczych nie może się


Nowoczesna armia.
50% wydatków na modernizację wojska w polskich zakładach zbrojeniowych

„Bądźmy silni tym co produkujemy” to dewiza leżąca u podstaw naszej polityki dotyczącej bezpieczeństwa. Wprowadzimy zasadę, że minimum 50 procent sprzętu wojskowego będzie kupowane od firm i fabryk produkujących w Polsce.

Rozbudujemy zdolności Polskiego Przemysłu Obronnego, a przy zakupie uzbrojenia za granicą zadbamy o offsety i budowę zdolności serwisowych w kraju. Włączymy Polski Przemysł Obronny do projektów międzynarodowych, w tym do budowy europejskiego systemu obrony powietrznej.

Przekażemy zarządzanie wojskiem kompetentnym niezależnym fachowcom. Oddzielimy realnie funkcję dowodzenia armią od kierowania resortem Obrony Narodowej, przy zachowaniu cywilnej kontroli nad wojskiem. Koniec z partyjniactwem w wojsku. Wojska Obrony Terytorialnej zostaną włączony w system dowodzenia Sił Zbrojnych, koniec z ręcznym sterowaniem nimi przez ministra obrony.