Przejdź do treści
Euro w Polsce. Szymon Hołownia mówi, że wprowadzenie Euro w Polsce, to tańsze kredyty i niższa inflacja. Polska 2050 wie jak to zrobić!
Powrót

Euro w Polsce: tańsze kredyty i niższa inflacja

Wprowadzenie waluty euro w Polsce to nasza racja stanu. Stopa procentowa w strefie euro to 3,5%, a w Polsce 6,75%. Wprowadzenie euro w Polsce to o połowę tańsze kredyty i niższa inflacja.

W czasie, gdy kryzys gospodarczy i wielka inflacja dotykają wszystkich krajów na naszym kontynencie, to członkowie strefy euro radzą sobie z tymi problemami znacznie lepiej niż Polska. Polki i Polacy muszą spłacać znacznie droższe kredyty, zmagając się jednocześnie ze znacznie wyższą inflacją niż kraje podobnej wielkości w strefie euro.

Polska 2050 jedyną partią mówiącą o wprowadzeniu euro w Polsce. Konkrety zamiast działań Glapińskiego z marnym pojęciem o inflacji

Polska 2050 Szymona Hołowni to jedyna partia, która mówi wprost, że należy wprowadzić euro w Polsce. Nie tylko dlatego, że zobowiązaliśmy się do tego wstępując do Unii Europejskiej. Jak zbadali analitycy Oko.Press wejście do strefy euro to także tańsze kredyty i niższa inflacja. To w końcu pewność, że w wypadku kolejnego kryzysu naszą polityką monetarną nie będzie zarządzał partyjny nominat, który pogorszy sytuację Polek i Polaków w imię ochrony interesów rządu, jak robi to obecnie prezes Glapiński.

Droga do euro w Polsce jest długa, będzie wymagała od państwa znacznej dyscypliny finansowej. Polska 2050 Szymona Hołowni wie jak to zrobić. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić obywatelkom i obywatelom wszystkie korzyści, jakie płyną z przyjęcia wspólnej waluty.

Paweł Wojciechowski, główny ekonomista Pracodawców RP i Polski 2050 o przyjęciu euro w Polsce

Profesor Paweł Wojciechowski o przyjęciu euro w Polsce mówi tak: „Mamy dzisiaj inflację wyższą niż 98% mieszkańców strefy euro… Gdyby Polska – zgodnie ze zobowiązaniem, które zaciągnęliśmy wchodząc do Unii Europejskiej – była dziś w strefie euro, to z dużym prawdopodobieństwem nie mierzyliśmy się dziś z tak wielką drożyzną. Wiele innych niedociągnięć zarówno na rynku finansowym, ale również w polityce makroekonomicznej wynika z braku instytucjonalnego gorsetu odpowiedzialności za decyzje gospodarcze. Taki gorset stwarza możliwości funkcjonowania w strefie euro. Ale ten gorset jest korzystny dla przedsiębiorstw i zwykłych ludzi, a nie dla rządu.”

Edit: Polska w czerwcu niechlubnym rekordzistą inflacji w Europie

Jak podaje portal Business Insider na podstawie danych Eurostatu, w czerwcu 2023 Polska została unijnym liderem. Niestety jeśli chodzi o poziom inflacji… Kraje strefy Euro radzą sobie z inflacją o wiele lepiej.

Zobacz również