Powrót

Polityka zagraniczna według Polski 2050 Szymona Hołowni 

Trzeba usunąć tę szkodliwą nowelizację ustawy o służbie zagranicznej i przywrócić ścieżki profesjonalnej kariery dyplomatycznej na właściwe tory oraz mianować przygotowanych do pełnienia swojej funkcji ambasadorów i ich zastępców we wszystkich placówkach – a najszybciej w kluczowych dla interesów Polski stolicach” – mówił Paweł Zalewski, poseł KP Polska 2050 i kandydat z okręgu podwarszawskiego do Sejmu na briefingu prasowym poświęconym propozycji Polski 2050 Szymona Hołowni dla polskiej polityki zagranicznej. 

Michał Kobosko zwrócił uwagę na kwestię imigracji do Polski. “W kontekście tzw. Afery Wawrzyka pilnie potrzebna jest mądra polityka migracyjna oparta o właściwie skonstruowane programy imigracyjne skierowane do osób, które chcą migrować w celach zarobkowych do Polski. Muszą świadomie dać gwarancję przyjęcia wartości naszego społeczeństwa. Nie chcemy jako państwo być tylko nieszczelną furtką u bram Strefy Schengen. Musimy świadomie kształtować nasz rynek pracy, dla dobra polskiej gospodarki w ramach UE

Michał Kobosko podkreślił konieczność wzmocnienia współpracy transatlantyckiej w ramach NATO. “NATO opiera się na zasadach jedności, zbieżności, spójności i solidarności, szczególnie wobec wspólnych zagrożeń. NATO będzie wkrótce wybierać nowego Sekretarza Generalnego koordynującego wspólną, transatlantycką politykę bezpieczeństwa dla miliarda obywateli zamieszkujących terytorium Sojuszu. Powinniśmy lobbować za tym, aby był to przedstawiciel naszego regionu”.

Pierwszy wiceprzewodniczący Polski 2050 Szymona Hołowni wskazał, że potrzeba naprawy relacji ze Stanami Zjednoczonymi. “W relacjach z USA niezbędny jest powrót do relacji prawdziwie sojuszniczych i  wsparcie dla wspólnoty demokracji. Transfer technologii, offset, dostawy usług i towarów nie mogą odbywać się w oderwaniu od poszanowania praworządności – po obu stronach

Michał Kobosko podkreślił potrzebę wsparcia Polonii. “Warto czerpać z doświadczeń emigrantów, inwestować w programy studiów, stypendiów i stażów dla uzdolnionych młodych Polaków. Wsparcie dla polskich inwestycji za granicą i współpracy polskich firm z zagranicznymi przedsiębiorstwami musi stać się wreszcie realne i obejmować także profesjonalne wsparcie dyplomatyczne i konsularne, czego obecnie brakuje

Paweł Zalewski, poseł oraz kandydat z okręgu podwarszawskiego do Sejmu podkreślił, że należy przywrócić Polsce należyte miejsce w UE. “W tym celu trzeba wykonać jak najszybciej wszystkie wyroki TSUE dotyczące praworządności w Polsce i nie dopuścić do jakichkolwiek następnych naruszeń. Potrzebna jest pogłębiona integracja w ramach Unii, a nie podsycanie antyunijnych fobii. Więcej Polaków powinno pracować w strukturach unijnych – a to wymaga ich profesjonalnego wsparcia w ubieganiu się o te stanowiska

Paweł Zalewski wskazywał, że potrzebny jest nam partnerski dialog ze wszystkimi sąsiadami. “Prowadzenie polityki zagranicznej głównie w wymiarze historycznym z Niemcami czy Ukrainą, w oparciu o żądania reparacji lub przeprosin, niczego nie zbuduje, a może nadwątlić relacje wypracowane przez pokolenia znakomitych polityków i dyplomatów po obu stronach

Według Pawła Zalewskiego należy dojrzale podejść do wsparcia Ukrainy, bez rezygnacji z obrony własnych interesów, w obszarach takich jak rolnictwo czy spuścizna historyczna. 

Polska może skutecznie wesprzeć Ukrainę w obszarze reform wewnętrznych, m.in. walki z korupcją czy deoligarchizacji, a także wiedzą i doświadczeniami z naszej integracji europejskiej na każdym szczeblu – począwszy od samorządów gminnych po organy centralne. Polska nie może też zmarnować szansy na aktywny udział w powojennej odbudowie Ukrainy”

Zapis wideo: https://fb.watch/mWMRvwV717/

Galeria zdjęć

Zobacz również

    Bądźmy w kontakcie

    Zdobądź informacje z pierwszej ręki o naszych działaniach. Obserwuj na bieżąco, jak budujemy Polskę zieloną, solidarną i demokratyczną!

    Newsletter