Przejdź do treści
Powrót

“Przyszłość+” – recepta dla polskiej oświaty

Trzecia Droga, składa poprawkę do ustawy o Karcie Nauczyciela, podnoszącą subwencję oświatową do 3% PKB. Mieści się to w ramach inicjatywy ustawodawczej Trzeciej Drogi –  “Przyszłość +”, która zakłada łączny wzrost wydatków na oświatę do 6% PKB. 

Finansowanie edukacji w Polsce nigdy nie było priorytetem polityków, którzy sprawowali władzę. Dzisiaj kładziemy na stół konkretną propozycję, która odpowiada na potrzeby obywateli. Będziemy robić wszystko, żeby ta propozycja została przyjęta przy okazji procedowania Karty Nauczyciela. Mam nadzieję, że politycy, którzy dzisiaj kontestują ten pomysł, opowiedzą się po stronie rodziców, dzieci i nauczycieli” – tłumaczył pomysł podniesienia wysokości subwencji oświatowej, poseł Mirosław Suchoń.

Paulina Hennig-Kloska zwróciła uwagę na znaczenie dofinansowywania edukacji. “Inwestowanie w kompetencje i umiejętności naszych dzieci w szkołach to inwestowanie w przyszłość naszego państwa i konkurencyjną gospodarkę” – mówiła Paulina Hennig-Kloska.

Przewodnicząca KP Polska 2050 zaznaczyła, że w krajach wysoko rozwiniętych nauczyciel jest jednym z najbardziej płatnych zawodów. “Na przykład w Szwajcarii nauczyciela można uznać za wzór do naśladowania, w Polsce nauczyciele zarabiają na poziomie minimalnej pensji, a niekiedy poniżej minimum ustawowego. Tę sytuację trzeba zmienić” – mówiła Paulina Hennig-Kloska.

Michał Gramatyka, poseł KP Polska 2050, przedstawił dane związane z wydatkami państwa na edukację. “Od 2004 roku wydatki na edukację podnoszone do Produktu Krajowego Brutto spadają. W 2004 roku było to blisko 6% PKB dziś jest poniżej 5%. Jesteśmy na poziomie Litwy, a naszym celem jest poziom Estonii, która na edukację przeznacza 6%. Specjaliści z Banku Światowego policzyli, że każdy procent PKB wydany na edukację powoduje wzrost PKB o jeden punkt procentowy. Każda złotówka wydana na edukację będzie się zwracać” – mówił Michał Gramatyka.

Dariusz Klimczak, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego stwierdził, że Przyszłość+ jest receptą na chorobę polskiego systemu edukacji. “Analizy finansowe wskazują, że koszty funkcjonowania polskiej szkoły rosną dwa razy szybciej niż subwencja. To jest klasyczne niedofinansowanie, które jest chorobą przewlekłą polskiego systemu edukacji. Naszą receptą jest ustawa Przyszłość+” – mówił Dariusz Klimczak.

Jak wynika z badań przeprowadzonych na zlecenie Polski 2050 Szymona Hołowni przez Instytut Badań Pollser, dnia 8 czerwca, większość Polaków na pytanie: „Czy wydatki na edukację w Polsce powinny wzrosnąć z 5% do 6% PKB w celu podniesienia jakości kształcenia w polskich szkołach?” odpowiedziało: „Raczej tak” lub „Zdecydowanie tak”.

Galeria zdjęć

Zobacz również