Przejdź do treści
Powrót

Maciej Słomka

Region
Stanowisko
Kontakt email
[email protected]
Media społecznościowe

W życiu zawsze kieruję się uczciwością, odpowiedzialnością i szacunkiem do ludzi. Także w działaniach politycznych jestem wierny tym wartościom. Jestem przekonany, że te wartości są zapisane w DNA Polski 2050 Szymona Hołowni.
Nasz ruch daje gwarancje stabilności i konsekwentnego działania. Dlatego zdecydowałem się na kandydowanie na posła do Sejmu RP w ramach listy Trzecia Droga.

Świerczyna – moja Mała Ojczyzna, miejscowość w powiecie drawskim, w której od wielu lat mieszkam, pracuję i działam. Okolica w której mieszkam, podobnie jak znaczna część okręgu nr 40, to obszary popegeerowskie, w dużej mierze niedoinwestowane. Tutaj ludziom nie żyje się łatwo. Obserwuję to na co dzień. Jest to pokłosie zaniedbań lat dziewięćdziesiątych, gdzie ludzi pozostawiono samym sobie. Nadal pokutuje niski poziom aktywności społecznej, zniechęcenie i apatia. Pomimo zmian wprowadzanych przez kolejne rządy wciąż wiele jest miejscowości, gmin wykluczonych komunikacyjnie, kulturowo i gospodarczo. Razem musimy to zmienić.


Niezwykle istotną sprawą jest edukacja dzieci i młodzieży, a w zasadzie jej niedostosowanie do zmieniającej się w ogromnym tempie rzeczywistości. Pojawiająca się bariera językowa, która szczególnie w gminach wiejskich jest bardzo widoczna, utrudnia zmianę postaw mieszkańców wsi. Młode pokolenie poruszające się w świecie wirtualnym i cyfrowym bardzo dobrze uwidacznia podstawowe braki w umiejętnościach społecznych, ma wiele problemów psychicznych, adaptacyjnych i komunikacyjnych. Działania na rzecz rozwoju sportu i rekreacji dzieci i młodzieży są niezwykle istotne w rozwoju młodego pokolenia. Bez tego nie wyobrażam sobie tworzenia właściwych relacji społecznych, współpracy i zachowań fair play.


Kolejną bardzo ważną sprawą jest wzmacnianie samorządu i stwarzanie odpowiednich warunków do jego funkcjonowania jako organu który skutecznie realizuje potrzeby mieszkańców. Mieszkańców, którzy są świadomi możliwości jakie daje im demokracja, tworzących społeczeństwo obywatelskie, ukierunkowane na współpracę, rozwój i aktywizację. Służyć temu celowi powinny dobrze przygotowane do tej roli organizacje pozarządowe. Często
rozmawiam z mieszkańcami, którzy podobnie jak ja mają dosyć ciągłych sporów „na górze”, waśni i dzielenia społeczeństwa przez polityków. Oczekujemy władzy, która będzie wsłuchiwać się w ich potrzeby, z którą wspólnie będziemy mogli działać na rzecz poprawy relacji i budowania zaufania. Oczekujemy tego dla siebie, swoich dzieci i dla przyszłych pokoleń.

O mnie

Od wielu lat w mojej aktywności przeważa działalność społeczna prowadzona głównie na terenach wiejskich. Jako animator społeczny realizowałem wiele projektów skierowanych do dzieci młodzieży i dorosłych. Jestem prezesem Stowarzyszenia Nasza Świerczyna, działającego na rzecz społeczności lokalnej. Mam doświadczenie w budowaniu więzi społecznych i realizacji projektów rewitalizacyjnych, obywatelskich, kulturalnych oraz sportowych. Moja aktywność na Pomorzu Zachodnim oraz podejmowane liczne działania w sferze organizacji pozarządowych w ubiegłym roku zaowocowały wyborem do Zachodniopomorskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego.


W 1995 roku wstąpiłem w szeregi Służby Więziennej, gdzie przez 23 lata pełniłem służbę jako wychowawca penitencjarny. Moja praca polegała na prowadzenie oddziaływań wychowawczo- penitencjarnych wobec osób pozbawionych wolności. Pracy z ludźmi nad wyraz wymagającymi pozwoliła mi zdobyć wiele ważnych doświadczeń i umiejętności. Obecnie prowadzę własną działalność gospodarczą w zakresie edukacji pozaszkolnej , kultury, sportu, rekreacji, rozwoju osobistego.


Jestem żonaty posiadam dwoje dorosłych dzieci

Wykształcenie

Z wykształcenia jestem nauczycielem wychowania fizycznego, instruktorem sportu w kilku dyscyplinach.
Jestem trenerem umiejętności społecznych, oraz trenerem nowoczesnego rodzicielstwa. Ukończyłem wiele szkoleń i kursów.

Doświadczenie zawodowe

 • Od 1995 roku do 2018 pełniłem służbę w Zakładzie Karnym w Wierzchowie. Po przejściu na zaopatrzenie emerytalne prowadzę jednoosobowa działalność gospodarczą.
 • Prowadzę Stowarzyszenie “Nasza Świerczyna” ,którego działalności opiera się na wdrażaniu programów i projektów aktywizujących i integrujących lokalną społeczność.
 • Organizuję spotkania i warsztaty dla mieszkańców.
 • Realizowałem projekty w ramach Lokalnej Grupy Działania , Społecznik , Granty Sołeckie.
  Realizuję współpracę w ramach partnerstwa ze Stowarzyszeniem Kobiet i Rodzin z Prenzlau, Niemcy.

Wspieraj Nasze działania

Rozwiązania w ramach programu Polski 2050 i Trzeciej Drogi

Zobacz jakie rozwiązanie programowe będę wprowadzać w Parlamencie.

Chcę rozwiązywać problemy ludzi, a nie polityków!

Zobacz Program

Ludzie regionu Koszalin, nr 40

 • Elżbieta Kopczyńska
  • Przewodnicząca Koła
 • Łukasz Sendlewski
  • Sekretarz Koła
 • Tomasz Bukowski
  • Członek Zarządu Koła