Przejdź do treści
Powrót

Marcin Ratułowski

Region
Media społecznościowe

Gospodarność i dialog to hasła przewodnie mojej pracy politycznej. Bez dialogu nie może nastąpić oczekiwany przez Polaków postęp. Bez gospodarności w zarządzaniu naszym Państwem popadniemy w długi, a to spowoduje ogólny kryzys, którego efektem będzie zubożenie naszego społeczeństwa.

O mnie

Jestem absolwentem I LO im. Oswalda Balzera w Zakopanem oraz Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie na kierunku prawo. W czasie studiów byłem członkiem Europejskiego Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Kraków i pełniłem w nim funkcję wiceprezesa zarządu – skarbnika. Należałem do Studenckiej Poradni Prawnej działającej przy Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, gdzie udzielałem darmowych porad prawnych dla osób potrzebujących pomocy prawnej. Działałem w wolontariacie prawnym pomagającym powodzianom podczas powodzi w 2010 r.
Ukończyłem aplikację adwokacką przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Krakowie, złożyłem egzamin adwokacki w 2016 r. i od tego czasu jestem adwokatem. Ukończyłem studia podyplomowe na AGH z zakresu szacowania nieruchomości.

Z mojej inicjatywy wspólnie z Caritas Archidiecezji Krakowskiej została zorganizowana w listopadzie 2021 r. akcja charytatywna „Pomagamy Rodakom na wschodzie”, która była kontynuowana po agresji Rosji na Ukrainę. Podczas wojny Rosji z Ukrainą zorganizowałem przyjazd i udzieliłem schronienia sierotom z Żytomierza, a w 2023 r. wspólnie z zakonem Bonifratrów zorganizowałem wakacje dla dzieci z Drohobycza, które straciły swoich ojców na froncie wojny.
Jestem związany z samorządem Miasta i Gminy Czarny Dunajec. Od 2014 r. do 2018 r. byłem radnym gminy Czarny Dunajec. W 2018 r. zostałem wybrany na wójta tej gminy. Zainicjowałem i przeprowadziłem konsultacje społeczne w sprawie przywrócenia Czarnemu Dunajcowi praw miejskich. Dzięki poparciu społecznemu na poziomie 68% Czarny Dunajec po 90 latach odzyskał prawa miejskie.

W pracy samorządowej skupiam się na wielopłaszczyznowym rozwoju miasta i gminy. Jestem inicjatorem powstania w Czarnym Dunajcu Centrum Dialogu Międzynarodowego oraz Centrum Nauki, Techniki i Nowych Technologii we współpracy z AGH w Krakowie. Pracuję nad utworzeniem Szpitala Uzdrowiskowego mieszczącego się obok największych kompleksów torfowisk wysokogórskich, z których pozyskiwania jest wysokiej jakości borowina wykorzystywana w zabiegach medycznych. W kompleksie uzdrowiskowym ma powstać przestrzeń do innowacyjnej rehabilitacji ruchowej. Dbam o współpracę z Polonią mieszkającą w Chicago, która wywodzi się z gminy Czarny Dunajec. Wpieram lokalnych artystów, czego efektem jest powstanie imponującego dzieła łączącego ze sobą muzykę góralską i symfoniczną, tj. Oratorium Bachledowiańskiego nawiązującego do nauczania bł. Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Angażowałem się w podniesienie Kościoła OO. Paulinów na Bachledówce w Czerwiennem do godności sanktuarium bł. Stefana Wyszyńskiego.

Otrzymałem tytuł Chroniącego Pamięć za zaangażowanie w dialog i ratowanie dziedzictwa żydowskiego, w tym odrestaurowanie cmentarza żydowskiego w Czarnym Dunajcu. Zostałem uhonorowany odznaką za zasługi dla turystyki za działalność na rzecz rozwoju ścieżek rowerowych na terenie Miasta i Gminy Czarny Dunajec i Szlaku rowerowego wokół Tatr, które otrzymały nagrodę główna grand prix w konkursie „Gmina przyjazna rowerzystom”.
Jestem mężem Pauliny, która jest radcą prawnym, mediatorem sądowym i adwokatem kościelnym. Mam dwoje dzieci.

Wykształcenie

 • I LO im. Oswalda Balzera w Zakopanem
 • Krakowska Akademia im. Andrzeja F. Modrzewskiego – kierunek prawo
 • Aplikacja adwokacka
 • AGH w Krakowie – studia podyplomowe z szacowania nieruchomości

Doświadczenie zawodowe

 • Aplikacja adwokacka – od 2013 do 2016
 • własna Kancelaria Adwokacka – od 2016 do 2018
 • Burmistrz Miasta i Gminy Czarny Dunajec – 2018 – obecnie

Wspieraj Nasze działania

Rozwiązania w ramach programu Polski 2050 i Trzeciej Drogi

Zobacz jakie rozwiązanie programowe będę wprowadzać w Parlamencie.

Chcę rozwiązywać problemy ludzi, a nie polityków!

Zobacz Program

Ludzie regionu Nowy Sącz, nr 14

 • Łukasz Bałajewicz
  • Przewodniczący Koła
 • Piotr Jurek
  • Sekretarz Koła