10 obietnic

Chcemy zmieniać Polskę na pokolenia, a nie sejmową kadencję

Elektrownia w każdym domu

Zielona rewolucja energetyczna dokonuje się dziś na całym świecie, czas, aby zawitała do Polski. Dziś polskie pieniądze za ropę i węgiel płyną prosto do Rosji i innych autorytarnych reżimów, a powinny już teraz budować polski dobrobyt.

Uwolnimy energię z polskiego słońca i wiatru. Uprościmy prawo i zmienimy przepisy tak, aby każdy – gminy, spółdzielnie mieszkaniowe, mieszkańcy bloków, właściciele domów – mógł sam produkować tanią zieloną energię i na niej zarabiać.

Jednolita danina

To państwo jest dla obywatela, a nie obywatel dla państwa. Polski system podatkowy to dziś zmieniający się rok w rok labirynt, w którym pogubić może się każdy, a za każdy błąd podatnik zostanie surowo ukarany.

Sprawimy, że wszystkie podatki i składki zapłacisz jednym przelewem. To państwo zajmie się podzieleniem tych środków na konkretne kategorie. Dopilnujemy, abyś wiedział, ile zapłacisz z wyprzedzeniem: wszystkie zmiany podatkowe będą musiały być wprowadzane najpóźniej do czerwca poprzedzającego kolejny rok rozliczeniowy.

Apolityczne Komitety Nominacyjne

Spółki Skarbu Państwa to nasza wspólna własność. To obywatelki i obywatele są pracodawcami dla Orlenu, Tauronu, Energii i dziesiątek innych państwowych spółek. Wymagamy, aby naszym wspólnym majątkiem zarządzali najbardziej kompetentni fachowcy.

Usuniemy partyjnych nominatów z pozycji kierowniczych i rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Ich zastępców wskażą specjalne komitety, w skład których wejdą specjaliści i niezależni eksperci, którzy ocenią przyszłych menedżerów pod względem ich kompetencji, nie znajomości.

Punktualna, czysta i regularna kolej w każdym powiecie

Mieszkaniec Mławy czy Wolsztyna jest takim samym obywatelem jak mieszkaniec Warszawy czy Krakowa: należą mu się równe prawa. Niezależnie od kodu pocztowego każdy potrzebuje równego dostępu do edukacji, pracy i ochrony zdrowia. 

Doprowadzimy kolej do każdego miasta powyżej 10 tys. mieszkańców. Dostęp do usług publicznych przestanie być uzależniony od posiadania samochodu.

Dobrowolny odpis podatkowy zamiast obowiązkowego Funduszu Kościelnego

Konstytucja RP gwarantuje każdemu wolność wyznania. Każda Polka i każdy Polak może wierzyć w co chce i wspierać ten kościół, którego jest członkiem. W tym systemie nie ma miejsca na uprzywilejowaną pozycję żadnej religii.

Rozliczenia pomiędzy kościołem katolickim a państwem zostały zakończone. Zlikwidujemy Fundusz Kościelny i zastąpimy go dobrowolnym odpisem podatkowym. Czas najwyższy, aby kościół i państwo wróciły na swoje miejsca.

Senat obywatelski

100 losowo wyłonionych obywatelek i obywateli wejdzie w skład nowego ciała doradczego. W czasie rocznej kadencji senat będzie konsultować dwa ważne, strategiczne dla całego społeczeństwa projekty zmian. Rząd będzie zobowiązany, aby odnieść się do rekomendacji  Senatu Obywatelskiego.

Partycypacja jest fundamentem zdrowej demokracji. Senat obywatelski zagwarantuje szerszy udział społeczeństwa w procesie stanowienia prawa i uwrażliwi polityków na głos obywatelek i obywateli w kluczowych tematach.

Płynny angielski po podstawówce

W szybko zmieniającym się świecie coraz większe znaczenie mają kompetencje przyszłości, takie jak krytyczne myślenie, kooperacja, kreatywność czy komunikacja. Zadaniem szkoły jest wyposażyć nasze dzieci w narzędzia, aby się w tym świecie odnaleźć.

Przebudujemy model kształcenia i położymy większy naciskiem na naukę języków tak, aby zagwarantować płynny angielski po podstawówce bez konieczności dodatkowych kursów czy korepetycji.

Wizyta u specjalisty maksymalnie w ciągu trzech miesięcy

Polska ochrona zdrowia jest przeciążona i niewydolna. Wiele przypadłości wymaga szybkiej reakcji – tymczasem na wiele zabiegów czekać trzeba nawet rok. Nie można dłużej zamiatać problemów pod dywan, trzeba zacząć je rozwiązywać

Przeprowadzimy kompleksową reformę systemu ochrony zdrowia. Lekarz pierwszego kontaktu zajmie się przeprowadzeniem pacjenta przez cały proces medyczny, a wizyta u specjalisty odbędzie się nie później niż w trzy miesiące od otrzymania skierowania. Wprowadzimy zasadę, że w razie braku terminów, wizyta prywatna będzie refundowana na koszt państwa.

Podwojenie powierzchni parków narodowych do 2030 roku.

Polska przyroda to nasze najwspanialsze dziedzictwo. Chcemy, aby nasze dzieci mogły podziwiać naturę i cieszyć się nią tak, jak cieszymy się nią my, jak cieszyły się pokolenia naszych ojców i dziadków.

Dziś Lasy Państwowe traktują nasze dziedzictwo wyłącznie jako źródło drewna. To się musi skończyć. Doprowadzimy do podwojenia powierzchni parków narodowych, aby zagwarantować ochronę naszych najcenniejszych przyrodniczo obszarów.

Rodzina dla każdego dziecka

Każdy zasługuje na szczęśliwe dzieciństwo. Na równy start, który zagwarantuje każdemu szansę na zdobycie wykształcenia i znalezienie dobrej pracy. Wszystkie statystyki pokazują: domy dziecka nie są w stanie zagwarantować swoim podopiecznym takiego startu.

Inaczej jest w przypadku rodzin zastępczych. Dlatego doprowadzimy do likwidacji domów dziecka i zastąpienia ich w całości rodzinną pieczą zastępczą do 2030 roku.

Wprowadzimy zmiany systemowe, które sprawią, że żadne dziecko nie będzie musiało dorastać bez rodziny. 

    Bądźmy w kontakcie

    Zdobądź informacje z pierwszej ręki o naszych działaniach. Obserwuj na bieżąco, jak budujemy Polskę zieloną, solidarną i demokratyczną!

    Newsletter