Przejdź do treści
Powrót

Straż Pożarna – rozwiązania Polski 2050 Szymona Hołowni

Członkami partii Polska 2050 Szymona Hołowni są m.in. doświadczeni strażacy-ochotnicy OSP, sympatyzuje z nami wielu zawodowców. Wspólnie bierzemy czynny udział w działaniach ratowniczych, szukamy też wspólnie dobrych rozwiązań, programu dla strażaków i dla służb mundurowych w ogóle. To pozwala łączyć propozycje z doświadczeniem. Przeczytajcie list Macieja Żywno, wiceprzewodniczącego naszej partii oraz Roberta Klonowskiego, koordynatora grupy strażackiej Polski 2050 Szymona Hołowni, st.bryg. w st. sp. PSP z naszymi rozwiązaniami:

Drogie Strażaczki i Drodzy Strażacy,

Majowe święto strażaków to okazja, żeby strażakom-ochotnikom Ochotniczych Straży Pożarnych, kadrze zawodowej Państwowej Straży Pożarnej oraz wszystkim związanym z bezpieczeństwem naszych mieszkańców, podziękować za służbę, wytrwałość i oddanie w ochronie życia oraz mienia nas wszystkich. Wasze zaufanie utrwalacie każdego dnia, podczas każdej akcji, w której niesiecie pomoc, ratunek i nadzieję, że wszystko będzie dobrze.

Stanowicie jeden z najważniejszych filarów bezpieczeństwa narodowego. Myśląc o strażakach ochotnikach doceniamy i wiemy, że swój własny wolny czas poświęcacie aby nieść pomoc osobom potrzebującym w każdej sytuacji. Gdy zawyje syrena zostawiacie swoje rodziny, bliskich w każdym dniu i o każdej porze aby udać się do kogoś kto w danej chwili potrzebuje pomocy. Wasz wkład w działania propagujące ochronę przeciwpożarową na terenie Waszych miejscowości jest nieoceniony. To przy Waszym boku dorasta i kształtuje się kolejne pokolenie nowych strażaków ochotników w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych.

W Ruchu Polska 2050 mamy także zaangażowanych strażaków-ratowników. Stąd też wiemy, jak wesprzeć Waszą działalność. Proponujemy:

  1. Coroczne, stałe, waloryzowane kwoty wsparcia z budżetu państwa dla każdej jednostki OSP. Dodatkowe wsparcie dla jednostek w których funkcjonują Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze oraz orkiestry. Pieniądze będą przeznaczone na dofinasowanie zakupu sprzętu i umundurowania, wyjazdów szkoleniowych oraz dofinasowania obozów dla MDP.
  2. Uprościmy system szkoleń oraz ich organizację, w tym szkoleń z zakresu ratownictwa medycznego. Chcemy aby druhowie szkolili się we własnych jednostkach na własnym sprzęcie, który najlepiej znają. Wesprzemy wdrożenie programu „Pierwszy ratownik – First Responder” . Każdy strażak będzie miał możliwość przejścia kursu pierwszej pomocy przydatnego w jednostce, pracy i w domu. Dla osób które będą chciały stworzymy drugi stopień szkolenia uprawniający do udzielania Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy.
  3. Stworzenie normatywu wyposażenia dla jednostek OSP nie w KSRG w celu określenia potrzeb i kierunków zakupu sprzętu i wyposażenia niezbędnego do prowadzenia działań ratowniczo – gaśniczych.
  4. Stworzenie Polskiego Funduszu Ochrony Przeciwpożarowej – środki przekazywane byłyby ze spółek skarbu państwa, firm ubezpieczeniowych. Środki z tej fundacji przekazywane byłby do współfinansowania zakupów nowych samochodów dla OSP oraz zakupów inwestycyjnych w jednostkach.

Propozycje nasze mają na celu jasne przejrzyste dofinansowywanie Waszej działalność w zakresie realnych potrzeb wynikających z zagrożeń na terenie Waszej gminy bez podziału na lepszych i gorszych.

Maciej Żywno, Wiceprzewodniczący Polski 2050 Szymona Hołowni

Robert Klonowski, koordynator grupy strażackiej Polski 2050 Szymona Hołowni, st.bryg. w st. sp. PSP

Galeria zdjęć

Zobacz również