Przejdź do treści
Powrót

16 lutego 2021

Zawiązuje się Koło Poselskie Polska 2050, na którego czele staje Hanna Gill-Piątek. W marcu następuje przekształcenie w Koło Parlamentarne. Jak zwykle przecieramy szlaki: jest to pierwsze od ponad 20 lat wykorzystanie tej formuły zrzeszania posłów i senatorów.

Galeria zdjęć