Przejdź do treści
Powrót

Dość partyjniactwa! Projekt ustawy w Sejmie

Robimy tę robotę!

Spełniamy nasze gwarancje – projekt ustawy o naprawie ładu korporacyjnego w spółkach z udziałem Skarbu Państwa – czyli o odpartyjnieniu spółek – został dziś złożony do laski marszałkowskiej. Liczymy, że projekt zostanie przeprocedowany szybko, aby jak najprędzej zakończyć patologie, które piętrzyły się za kolejnych rządów, aby osiągnąć prawdziwy szczyt, gdy u władzy było Prawo i Sprawiedliwość.

Ustawa opiera się o 5 podstawowych założeń:

  1. Mniej liczne i bardziej fachowe rady nadzorcze spółek w pełni kontrolowanych przez państwo – maksymalnie siedmiu członków, w tym trzech członków niezależnych. Członkowie niezależni będą powoływani przez Komitet Dobrego Zarządzania po spełnieniu bardzo restrykcyjnych wymogów fachowości i apolityczności. Zakaz zasiadania w radach obejmie członków partii politycznych, osoby pełniące funkcje publiczne w ciągu ostatnich pięciu lat, osoby, które pracowały lub świadczyły usługi na rzecz partii, a także dokonywały istotnych wpłat na partie i komitety wyborcze.
  2. Zamykamy istniejące furtki do łączenia zatrudnienia na wysokich stanowiskach w administracji rządowej czy samorządowej z zasiadaniem w radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa czy samorządów.
  3. O standardy zadba niezależny, powoływany na pięcioletnią kadencję Komitet Dobrego Zarządzania, do którego kandydatów będą mogły zgłaszać wyłącznie reprezentatywne organizacje związkowe, organizacje pracodawców oraz rektorzy wyższych uczelni. Pozytywna opinia komitetu będzie wymagana dla wszystkich nominacji przedstawicieli Skarbu Państwa do rad spółek. Komitet będzie wyznaczał standardy i wskazywał dobre praktyki w zakresie zarządzania spółkami państwowymi. 
  4. Wprowadzamy pełną jawność wynagrodzeń członków rad nadzorczych i zarządów spółek z udziałem Skarbu Państwa. Będą one podlegały publikacji co miesiąc w powszechnie dostępnym rejestrze. Nie trzeba już będzie o jawność tych danych walczyć przed sądem.
  5. Zakazujemy partiom i komitetom wyborczym przyjmowania wpłat od osób, które pełnią funkcje w radach nadzorczych i zarządach spółek z udziałem Skarbu Państwa, aby ukrócić korupcję polityczną. 

Zobacz również