Przejdź do treści
Powrót

Klub Parlamentarny Polska 2050 – Trzecia Droga przedstawia swoje propozycje zmian w składce zdrowotnej.

Założenia przedstawili na piątkowym briefingu posłowie Klubu Parlamentarnego Polska 2050 – Trzecia Droga Mirosław Suchoń i Ryszard Petru.

Polska 2050 proponuje trzy progi przychodów, od których miałaby być uzależniona wysokość składki zdrowotnej. 

300 zł miesięcznie zapłacą pracownicy i przedsiębiorcy z rocznym przychodem do 85 tys. zł, rozliczający się na zasadach ogólnych oraz ci, którzy płacą podatek liniowy i mają roczny przychód do 120 tys. zł. 

525 zł miesięcznie zapłacą ci, którzy rocznie zarobią od 85 do 300 tys. zł oraz płatnicy podatku liniowego, których przychód przekroczył 120 tys. zł. 
700 zł miesięcznie zapłacą osoby z rocznym przychodem przekraczającym 300 tys. zł.

Reforma systemu jest realizacją umowy koalicji 15 października. “Koalicja rządowa potrafi rozmawiać i słuchać siebie nawzajem, i przedstawiać propozycje korzystne dla obywateli” – powiedział szef Klubu Parlamentarnego Polska 2050 – Trzecia Droga Mirosław Suchoń. Jednocześnie wyraził aprobatę dla działań rządu dotyczących propozycji zmian w składce zdrowotnej, która przyczyni się do rozwoju działalności gospodarczej i: „Wchodzi w fazę realizacji dwunastego punktu umowy koalicyjnej, który dotyczy stworzenia lepszych warunków korzystania z gospodarki. Postulat zmiany rozliczania składki zdrowotnej, był jednym z najważniejszych punktów w trakcie naszej kampanii wyborczej. Polski Ład zadziałał na niekorzyść przedsiębiorców co przyczyniło się do upadku niektórych firm”, podkreślił poseł Mirosław Suchoń.

Z kolei poseł Polski 2050 Ryszard Petru zapowiedział, że składka zdrowotna przestanie być podatkiem i stanie się faktyczną składką, która będzie sprawiedliwa. „Uważamy za sukces to, że Ministerstwo Finansów przedstawiło zmiany w składce zdrowotnej. Proponujemy kilka progów w składce ryczałtowej. Nie będzie to powrót do rozwiązań sprzed Polskiego Ładu, ale idea będzie zbliżona. Nasze uwagi wyślemy na piśmie do ministerstwa, ale już teraz prowadzimy rozmowy, które przyczynią się do poprawy życia przedsiębiorców”, zapowiedział poseł Ryszard Petru.

Zobacz również