Powrót

OŚWIADCZENIE

W nawiązaniu do publikacji, jaka ukazała się dziś pod adresem https://resetobywatelski.pl/123/ oświadczamy, co następuje: Szymon Hołownia i partia  Polska 2050 Szymona Hołowni nie jest w żaden sposób powiązana z Zakonem Maltańskim ani żadną inna instytuacją związaną z Kościołem Katolickim. Finanse partii są w pełni transparentne, lista darczyńców jest jawna i jest publikowana na naszej stronie internetowej. 

Publikacja autorstwa Tomasza Piątka składa się z półprawd, niedomówień i insynuacji. Jej celem jest zasianie niepokoju i wzbudzenie podejrzliwości czytelnika. To próba szukania sensacji tam gdzie jej nie ma.

Taki sposób realizacji misji dziennikarskiej jest klasyczną dezinformacją i budzi nasz głęboki sprzeciw.

W środę, 12 lipca 2023 r. na adres mailowy naszego biura prasowego [email protected] z anonimowego konta trafiła długa seria pytań dotyczących Szymona Hołowni. Poniżej publikujemy nagłówek i stopkę maila: 

Wiadomość nie zawierała żadnych danych kontaktowych, ani jakichkolwiek informacji pozwalających na identyfikację nadawcy, poza publicznie znanym faktem, że Pan Tomasz Piątek jest związany z Resetem Obywatelskim. Mail ten został przez nas potraktowany jako jeden z wielu anonimów, które trafiają do naszego biura.

Lektura dziś opublikowanego artykułu upewnia nas w przekonaniu, że Panu Tomaszowi Piątkowi nie zależało na uzyskaniu odpowiedzi na przesłanie pytania. Poniżej publikujemy listę pytań Pana Piątka, wraz z odpowiedziami Szymona Hołowni, do którego były one w założeniu skierowane: 

– Co Pana łączy z Zakonem Maltańskim? 

Nic.

– W jaki sposób jest Pan lub był związany z tą organizacją? 

W latach 90. ub. wieku założyłem w Białymstoku oddział Fundacji Pomoc Maltańska, afiliowanej przy Związku Polskich Kawalerów Maltańskich. Byliśmy wolontariuszami szkolącymi siebie i innych w pierwszej pomocy przedszpitalnej, i przygotowującymi – wraz z innymi oddziałami Pomocy Maltańskiej inne działania: zabezpieczenia medyczne wydarzeń masowych, pomoc socjalną itp. Wraz ze wspaniałymi członkami Pomocy uratowaliśmy zdrowie i życie wielu ludzi. Z kierowania oddziałem i członkostwa w Fundacji zrezygnowałem w pierwszych latach tego wieku, dokładnej daty nie pamiętam. 

– Czy należy lub należał Pan do Zakonu Maltańskiego? 

Nie. 

– Jeśli tak, to jak długo to trwa/trwało i czym się Pan zajmuje/zajmował w tej organizacji? 

J.w. 

– Czy Zakon Maltański przyznał Panu jakąkolwiek rangę, odznaczenie lub tytuł honorowy?

Nie.

– Jeśli tak, to jaka to ranga, odznaczenie lub tytuł? 

J.w. 

– Czy uczestniczy Pan lub uczestniczył w działaniach lub imprezach organizowanych, współorganizowanych, nadzorowanych, finansowanych, promowanych lub inaczej wspieranych przez Zakon Maltański? 

Uczestniczyłem wyłącznie w działaniach fundacji Pomoc Maltańska, w opisanym powyżej zakresie i czasie. 

– Jeśli tak, to jakie to działania lub imprezy? 

J.w. 

– Czy spotyka się Pan lub kiedykolwiek spotykał z liderami lub członkami Zakonu Maltańskiego? 

W okresie pracy na rzecz Fundacji Pomoc Maltańska spotykałem się z dwiema osobami z ZPKM, w celach związanych z działaniami Fundacji. 

– Jeśli tak, to z kim dokładnie się pan spotyka/spotykał, w jakich okolicznościach i czego dotyczą lub dotyczyły te spotkania? 

J.w. Byli to Mikołaj Radziwiłł, prezes Fundacji i dr Aleksander Wnuk, koordynator medyczny. 

– Czy odwiedził/odwiedzał Pan siedzibę główną Zakonu Maltańskiego w Rzymie? 

Nie. 

– Jeśli tak, to kiedy do tego doszło/dochodziło, kogo Pan tam spotkał/spotykał i czego dotyczyło to spotkanie/spotkania? 

J.w.

– Czy kiedykolwiek Pan lub założone/kierowane/promowane przez Pana ruchy i organizacje (fundacje, firmy, komitety wyborcze, stowarzyszenia, wspólnoty) dostały pieniądze od Zakonu Maltańskiego lub jego członka/członków? 

Przy tysiącach darowizn wpływających na konto tych organizacji nie widniały adnotacje o przynależności darczyńców do ZPKM, a nikomu nie przyszło też do głowy, by to weryfikować, bo niby dlaczego mielibyśmy to robić (nie pytaliśmy też darczyńców o przynależność do PCK, ZHP oraz Towarzystwa Przyjaźni Polsko – Koreańskiej). 

– Jeśli tak, to jaka to była kwota/jakie to były kwoty, kto ją/je przekazał i w jakim celu? 

J.w. 

– Czy przyjmował Pan jakiekolwiek inne korzyści od Zakonu Maltańskiego lub jego członka/członków? 

Nie. 

– Czy założone/kierowane/promowane przez Pana ruchy i organizacje przyjmowały jakiekolwiek korzyści od Zakonu Maltańskiego lub jego członka/członków?

J.w. 

– Co Pana łączy z przedsiębiorcą Pawłem Gieryńskim? 

Spotkałem go raz na jednym ze spotkań fundraisingowych dla przedsiębiorców w czasie mojej kampanii prezydenckiej. 

– Czy Gieryński jest Pańskim znajomym? 

J.w. 

– Czy spotkał Pan kiedykolwiek Gieryńskiego? 

J.w. 

– Jeśli tak, to kiedy to było i czego dotyczyło to spotkanie? 

J.w. 

– Czy spotykał się Pan z Gieryńskim więcej niż raz? 

Nie przypominam sobie. 

– Jeśli tak, to jak często się Pan z nim spotykał i czego dotyczyły te spotkania? 

J.w. 

– Czy kiedykolwiek dostał Pan pieniądze od Gieryńskiego lub organizacji z nim związanych?

Z tego co wiem, po spotkaniu pan Gieryński zdecydował się wesprzeć moją ówczesną kampanię, nie pamiętam jednak jaką kwotą, nie weryfikowałem tego, nie zajmowałem się finansami kampanii. 

– Czy przyjmował Pan od niego lub organizacji z nim związanych jakiekolwiek inne korzyści?

Nie. 

– Czy kiedykolwiek Pan lub założone/kierowane/promowane przez Pana ruchy i organizacje (fundacje, firmy, komitety wyborcze, stowarzyszenia, wspólnoty) dostały pieniądze od Gieryńskiego lub organizacji z nim związanych?

J.w. 

– Czy założone/kierowane/promowane przez Pana ruchy i organizacje przyjmowały jakiekolwiek korzyści od Gieryńskiego lub organizacji z nim związanych?

J.w. 

– Co Pana łączy z Pawłem Jakubowskim? 

Znajomość od ok. 20 lat. 

– Czy Jakubowski jest pańskim znajomym? 

Tak. 

– Czy spotkał Pan kiedykolwiek Jakubowskiego? 

Tak. 

– Jeśli tak, to kiedy to było i czego dotyczyło to spotkanie? 

Odbyliśmy podczas tych 20 lat znajomości kilkanaście spotkań. 

– Czy spotykał się Pan z Jakubowskim więcej niż raz? 

J.w. 

– Jeśli tak, to jak często się Pan z nim spotykał i czego dotyczyły te spotkania? 

Dotyczyły działalności fundacji w której działał, a której celem była budowa studni wody pitnej w Afryce – ja wtedy myślałem o założeniu swojej fundacji działającej w tym obszarze. Dotyczyły też pracy Biura Soltax, którym kieruje Paweł Jakubowski, a które na rynkowych zasadach prowadziło moją obsługę księgową, a także – na różnych etapach – fundacji, które założyłem, jak np. Fundacji Polska od Nowa.

– Czy kiedykolwiek dostał Pan pieniądze od Jakubowskiego lub organizacji z nim związanych? 

Nie. 

– Czy przyjmował Pan od Jakubowskiego lub organizacji z nim związanych jakiekolwiek inne korzyści?

Nie. 

– Czy kiedykolwiek Pan lub założone/kierowane/promowane przez Pana ruchy i organizacje (fundacje, firmy, komitety wyborcze, stowarzyszenia, wspólnoty) dostały pieniądze od Jakubowskiego lub organizacji z nim związanych?

Być może sam Paweł Jakubowski albo wspomniana fundacja uczestniczyła ok. 10 lat temu w zbiórce na któryś z projektów mojej fundacji w Afryce, ale szczegółów nie jestem dziś w stanie ustalić.

– Czy założone/kierowane/promowane przez Pana ruchy i organizacje przyjmowały jakiekolwiek korzyści od Jakubowskiego lub organizacji z nim związanych?

J.w. 

– Czy utrzymuje Pan kontakt z byłym ministrem zdrowia Łukaszem Szumowskim i/lub jego bratem Marcinem Szumowskim?

Nie. 

– Czy kiedykolwiek spotkał się lub spotykał Pan z Łukaszem Szumowskim/Marcinem Szumowskim/braćmi Szumowskimi? 

Nie. 

– Jeśli tak, to kiedy do tego doszło/dochodziło i czego dotyczyło to spotkanie/spotkania?

J.w. 

– Czy kiedykolwiek przyjmował Pan pieniądze lub jakiekolwiek inne korzyści względnie przysługi od Łukasza Szumowskiego/Marcina Szumowskiego/braci Szumowskich lub organizacji z nim/nimi związanych? 

Nie. 

– Czy kiedykolwiek Pan lub założone/kierowane/promowane przez Pana ruchy i organizacje (fundacje, firmy, komitety wyborcze, stowarzyszenia, wspólnoty) przekazywał/przekazywały pieniądze lub świadczył/świadczyły jakiekolwiek inne korzyści Łukaszowi Szumowskiemu/Marcinowi Szumowskiemu/braciom Szumowskim lub związanym z nim/nimi organizacjom? 

Nie. 

– Czy kiedykolwiek Pan lub założone/kierowane/promowane przez Pana ruchy i organizacje dostały pieniądze od Łukasza Szumowskiego/Marcina Szumowskiego/braci Szumowskich lub organizacji z nimi związanych?

Nic mi o tym nie wiadomo. 

– Czy założone/kierowane/promowane przez Pana ruchy i organizacje przyjmowały jakiekolwiek korzyści od Łukasza Szumowskiego/Marcina Szumowskiego/braci Szumowskich lub organizacji z nimi związanych?

Nic mi o tym nie wiadomo. 

Katarzyna Karpa-Świderek

Zobacz również

    Bądźmy w kontakcie

    Zdobądź informacje z pierwszej ręki o naszych działaniach. Obserwuj na bieżąco, jak budujemy Polskę zieloną, solidarną i demokratyczną!

    Newsletter