Przejdź do treści
Powrót

Pieniądze, zdrowie i aktywność: założenia polityki senioralnej Polski 2050 Szymona Hołowni

Przyszły rząd stanie przed kluczowymi wyzwaniami polityki senioralnej. Poprawa sytuacji ekonomicznej seniorów, zapewnienie im bezpieczeństwa zdrowotnego i zwiększenie ich aktywności to priorytety Polski 2050 Szymona Hołowni w tym zakresie.

Dziś w Sejmie odbyło się spotkanie Szymona Hołowni z seniorami. Tematem spotkania była polityka senioralna i propozycje Polski 2050 Szymona Hołowni. W spotkaniu uczestniczyli również m.in. posłanka Koła Parlamentarnego Polska 2050 Paulina Hennig-Kloska, pierwszy wiceprzewodniczący Polski 2050 Szymona Hołowni Michał Kobosko i prof. Urszula Demkow, ekspertka Instytutu Strategie 2050.

Podczas spotkania Szymon Hołownia przedstawił założenia polityki senioralnej swojego ugrupowania, które dotyczą trzech obszarów szczególnie ważnych dla seniorów: pieniędzy, zdrowia i aktywności.

„Polska, w której żyjemy była projektowana na społeczeństwo dużo młodsze – mówię o transporcie, ochronie zdrowia, edukacji. W 2050 roku seniorzy, czyli osoby powyżej 60 roku życia będą stanowili ponad 40 proc. populacji, to będzie 14 mln obywatelek i obywateli Polski. Ten kraj trzeba zaprojektować już dziś”, mówił Hołownia przedstawiając wyzwanie, przed którym stanęli eksperci jego ugrupowania: jak zaprojektować Polskę, w której zmieszczą się i seniorzy i osoby młode? Jak zaprojektować Polskę, w której wrócimy do idei solidarności międzypokoleniowej?„To nie ten spór dwóch wielkich obozów politycznych jest dzisiaj najbardziej istotny, ale spór dwóch wielkich grup wiekowych, które dzisiaj mają często różne interesy i które potrzebują zaopiekowania”, przekonywał Szymon Hołownia. Lider Polski 2050 Szymona Hołowni wyraził przekonanie, że seniorzy będą wspierać propozycję czynnego prawa wyborczego dla szesnastolatków, aby w ten sposób dać głos tym, którzy dłużej zostaną z planowanymi rozwiązaniami.

Co proponuje Polska 2050 Szymona Hołowni w ramach polityki senioralnej?

Po pierwsze: praca seniorów musi się im opłacać.

Wynagrodzenia aktywnych zawodowo emerytów oraz osób, które przekroczyły wiek emerytalny powinny zostać zwolnione ze składki rentowej. Wskutek dłuższej pracy uprawnienia emerytalne kumulowane na indywidualnym koncie ZUS wzrosną o ok. 40%. Osobom, które zdecydowały się na późniejsze przejście na emeryturę, z dniem przejścia na emeryturę zostaną wypłacone wszystkie „zaległe” trzynaste emerytury.

Po drugie: dostępna i profesjonalna opieka medyczna dla seniorów.

Polska 2050 Szymona Hołowni chce rozszerzenia kompetencji lekarzy rodzinnych do roli lekarzy odpowiedzialnych za koordynację opieki medycznej pacjenta – lekarz pierwszego kontaktu będzie prowadzić pacjenta przez cały proces medyczny. W polityce senioralnej niezwykle istotne jest zwiększenie dopłat do refundacji leków dla tej grupy osób, a także refundowanie wizyty prywatnej u lekarza, jeśli przez trzy miesiące od daty skierowania placówka publiczna nie znajdzie terminów.

Dzienne szpitale geriatryczne powinny być alternatywą dla zakładów opiekuńczo-leczniczych i oddziałów rehabilitacji, ważny jest również program opieki w miejscu zamieszkania, podobnie jak rozwój telemedycznej opieki domowej z wykorzystaniem narzędzi teleinformatycznych w środowisku domowym seniorów. Seniorzy, którzy nie mogą funkcjonować samodzielnie, powinni być objęci wsparciem asystenta lub opiekuna medycznego, zależnie od potrzeb.

Po trzecie: senior chce być aktywny.

Ugrupowanie Szymona Hołowni stawia na współfinansowany przez państwo program zwiększania kompetencji cyfrowych osób powyżej 50 roku życia, zwiększenie dostępności transportu zbiorowego poprzez doprowadzenie kolei do miast powyżej 10 tys. mieszkańców, a także na tworzenie i wspieranie rozwoju domów i klubów seniora szczególnie w mniejszych miejscowościach.

Galeria zdjęć

Zobacz również