Przejdź do treści
Powrót

Prezydium Klubu Parlamentarnego Polska 2050 – Trzecia Droga

Przewodniczącym klubu parlamentarnego Polska 2050 Trzecia Droga został poseł Mirosław Suchoń, a wraz z panem posłem do prezydium klubu weszli: posłanka Agnieszka Buczyńska, sekretarz generalna partii Polska 2050 SH, poseł Marcin Skonieczka, wieloletni doświadczony samorządowiec oraz senator Jacek Trela, przedstawiciel klubu senackiego osoba z ogromnym doświadczeniem prawniczym” – przedstawiła w sejmie nowe prezydium klubu Paulina Hennig-Kloska, posłanka KP Polska 2050 – Trzecia Droga.

Mirosław Suchoń, przewodniczący KP Polska 2050 – Trzecia Droga, zwrócił uwagę na zadania stojące przed działaniem Klubu. “To początek drogi, która w tej kadencji ma zapewnić w Polsce poszanowanie Konstytucji, poszanowanie praw demokratycznych, odbudowę finansów publicznych, zwalczenie drożyzny i inflacji oraz wpuszczenie Polski na taką drogę, która będzie gwarantowała rozwój w przyszłości. W tym wszystkim jako członkowie klubu parlamentarnego będziemy brali aktywny udział”.

Już teraz zapraszam obywatelki i obywateli do naszych biur parlamentarnych, poselskich i senatorskich. Nikogo nie zostawimy bez pomocy. Będziemy służyli radą i przenosili te sprawy najbliższe ludziom na forum parlamentu. Chcemy żeby rzeczywiście parlament był tym miejscem, w którym zajmujemy się sprawami najważniejszymi dla obywateli” – dodał Suchoń.

Agnieszka Buczyńska, wiceprzewodnicząca Klubu, podkreśliła, że parlamentarzyści tworzą zintegrowaną drużynę. “Tworzymy wspaniały klub złożony z posłanek, posłów, senatorów, którzy przeszli z nami bardzo długą drogę. Pracowałam z nimi w terenie jako sekretarz generalna, kiedy wykonywali wiele działań blisko ludzi i wiem, że wchodząc tutaj do parlamentu jako zintegrowana jedna drużyna deklarujemy zaangażowanie i pracę na rzecz obywatelek i obywateli”.

Marcin Skonieczka, sekretarz Klubu, wspomniał, że chciałby wykorzystać doświadczenie z samorządu w pracy poselskiej. “Przez 13 lat pełniłem funkcję wójta gminy Płużnica. Te wszystkie doświadczenia chcę wykorzystać w pracy poselskiej. Dziękuję koleżankom posłankom i kolegom posłom za zaufanie i powierzenie mi funkcji sekretarza”.
Jacek Trela, senator, wskazał pole współpracy między Sejmem a Senatem. “Klub parlamentarny Polska 2050 docenił istotę współpracy między Sejmem, a Senatem. Chodzi nam przecież o to, aby prawo było stanowione dobrze i możliwie sprawnie, dlatego w prezydium klubu znalazło się miejsce dla przedstawicieli klubu senackiego. Liczę na to, że ta moja obecność przyczyni się do dobrej współpracy między posłami a senatorami”.

Zobacz również