Przejdź do treści
Powrót

Rozpoczęcie prac nad odpartyjnieniem Spółek Skarbu Państwa

Zakaz powoływania osób zatrudnionych w partii politycznych i administracji rządowej i samorządowej do zarządów i rad nadzorczych spółek publicznych spółek. Zakaz powoływania do władz publicznych spółek osób pełniących funkcje z wyboru. Zakaz finansowania partii politycznych przez osoby z zarządów i rad nadzorczych spółek kontrolowanych przez państwo i samorządy. Oto pierwsze punkty projektu ustawy naprawczej, który Polska 2050 Szymona Hołowni  do końca lutego przedstawi koalicjantom. 

Rozpoczynamy pracę nad ustawą, która ma zagwarantować transparentne standardy, powoływania zarządów i rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Ustawa ta wyznaczy nowe standardy polityki w Polsce – zapowiedzieli posłowie Polski 2050 podczas piątkowego briefingu prasowego w Sejmie. 

Szymon Hołownia przedstawił pierwszy punkt projektu, który zakłada zakaz powoływania osób zatrudnionych w partii politycznych, administracji rządowej i samorządowej do zarządów i rad nadzorczych spółek publicznych spółek. “Nie ma miejscu na nepotyzm czy kolesiostwo, dlatego musimy mieć pewność, że państwowymi spółkami zarządzają fachowy. Przedstawiamy projekt odpartyjnienia Spółek Skarbu Państwa naszym koalicjantom, aby wybory do władz tych spółek były najbardziej czytelne”.- mówił 

Obowiązkowa reprezentacja członków niezależnych oraz ministerialnych (posiadających jednak odpowiednie kompetencje i niebiorących udziału w bieżącej polityce) w radach nadzorczych wskazał Michał Kobosko jako jedne z najważniejszych punktów ustawy. “Musimy uregulować wybór członków władz tych spółek na lata, a nie na kadencję. Osoby te powinny być nominowane przez niezależny Komitet Nominacyjny, który będzie wybierać członków niezależnych, ministerialnych oraz pracowników. Władze państwowych spółek muszą być apartyjne”.- mówił Michał Kobosko. 

Barbara Oliwiecka zaznaczyła potrzebę stworzenia publicznego rejestru wynagrodzeń otrzymywanych, przez każdego członka rad nadzorczych i zarządów spółek kontrolowanych przez państwo: “Ustawa ta zapewnia przejrzyste wynagrodzenia członków władz Spółek Skarbu Państwa. Rejestr, który wprowadzimy, będzie zawierał wynagrodzenia wszystkich członków rad nadzorczych i zarządów”.

Mirosław Suchoń mówił o zakazie powoływania do władz publicznych spółek osób pełniących funkcje z wyboru (tj. posłowie, senatorowie czy prezydenci miast) oraz zakazie finansowania partii politycznych przez osoby z zarządów i rad nadzorczych spółek kontrolowanych przez państwo i samorządy, które wpłyną w pozytywny sposób na odpolitycznienie państwowych spółek. 

Galeria zdjęć

Zobacz również