Przejdź do treści
Powrót

Adam Machalica

Region

Czym zajmę się jako radny?

Województwo śląskie jest jednym z najbardziej rozwiniętych województw, ale przed nami wiele wyzwań, aby wyrównać szanse edukacyjne, komunikacyjne, w dostępie do ochrony zdrowia, niezależnie czy mieszkasz w dużym mieście czy małej miejscowości. Równe szanse to dla mnie także równość w dostępie do usług publicznych dla osób z niepełnosprawnościami, dla dzieci i młodzieży w dostępie do opieki psychologicznej.

Stoimy przed nowymi perspektywami środków unijnych. Dla Śląska to aż ponad 5 mld euro, co da nam impuls dla rozwoju przedsiębiorców, pozwoli również samorządom we wdrożeniu nowych projektów z zakresu cyfryzacji, startup’ów i zielonych technologii. Chciałbym przyczynić się moją pracą do wspierania przedsiębiorców i promocji lokalnych marek i produktów.

Jestem Ślązakiem. Śląskość jest wpisana w moje tożsamościowe DNA: przaja ślōnskij gŏdce. Jestem pewien, że już wkrótce język śląski stanie się językiem regionalnym, a co za tym idzie będzie można posługiwać się śląskim w urzędzie, śląski wkroczy do szkół, pojawią się zapisane po śląsku nazwy miast i ulic. Język śląski wejdzie w końcu do przestrzeni publicznej. Chciałbym mieć szansę rozwijać i promować nasz region turystycznie, także w kontekście języka śląskiego jako regionalnego.

Jedną z moich inicjatyw po konsultacji ze śląskimi środowiskami jest powołanie do życia Śląskiego Muzeum Sportu i Turystyki, co byłoby właściwym uhonorowaniem śląskich sportowców.

Doświadczenie zawodowe

 • Absolwent Wydziału Radia i Telewizji Uniwersytetu Śląskiego.
 • Przedsiębiorca od 27. lat.
 • Prezes spółki prawa handlowego.

Wspieraj Nasze działania

Ludzie regionu

 • Mirosław Suchoń, zdjęcie profilowe
  Mirosław Suchoń
  • Przewodniczący Regionu
 • Kamil Wnuk
  Kamil Wnuk
  • Sekretarz Regionu
 • Piotr Strach
  • Skarbnik Regionu
 • Michał Gramatyka
  • Członek Zarządu Regionu
 • Łukasz Osmalak
  • Członek Zarządu Regionu