Przejdź do treści
Powrót

Adam Szabelski

Czym zajmę jako radny?

 • Nasze dzieci i młodzież potrzebują wsparcia, dlatego będę starał się o zwiększenie finansowania psychiatrii dziecięcej w Poznaniu. Należy uruchomić m.in. program testów przesiewowych w szkołach w celu wczesnego wykrywania stanów depresyjnych.
 • Jestem nauczycielem, dlatego będę rzecznikiem poznańskich uczniów, rodziców i nauczycieli w Radzie Miasta. Mniejsze klasy w poznańskich szkołach ułatwią indywidualną pracę z uczniem. Postaram się także o uzyskanie dodatkowych środków na polepszenie infrastruktury oświatowej w Poznaniu.
 • Popieram rozwój budownictwa komunalnego przeznaczonego na wynajem, który będzie dostępny finansowo dla Poznaniaków. Chcę, aby młodzi ludzie mieli ułatwioną możliwość usamodzielnienia się, a dostępność mieszkań jest jedną z głównych barier do osiągnięcia tego celu.
 • Jednym z moich priorytetów jest wsparcie poprawy transportu publicznego, szczególnie w dzielnicach północnych naszego miasta. Moim zdaniem, konieczna jest budowa II etapu tramwaju na Naramowice oraz rozpoczęcie prac projektowych na temat budowy w przyszłości tramwaju na Podolany i Strzeszyn.
 • Zmiany klimatyczne dotykają nas wszystkich, niezależnie od przekonań, dlatego tak ważne jest zwrócenie uwagi na zieleń miejską. Chciałbym, aby rozpocząć proces odbetonowywania Poznania. Pragnę zmian, które zwiększą ochronę zieleni w Poznaniu, szczególnie północnego klina zieleni i Lasu Piątkowskiego, ale także zwiększenie i ochronę istniejącej zieleni w centrum miasta. Inwestycje miejskie nie mogą oznaczać wycinki drzew, potrzeba bardziej przemyślanych działań w tym zakresie.

Doświadczenie zawodowe

Historyk, doktor nauk humanistycznych, nauczyciel licealny. Autor licznych artykułów naukowych i popularnonaukowych; organizator konferencji naukowych; prelegent wielu wykładów otwartych, między innymi dla szkół i bibliotek. Członek Zarządu Osiedla Wilczy Młyn 2007-2011 i Przewodniczący Rady Osiedla Naramowice 2011-2015. 

Moje sukcesy jako samorządowiec

Będąc Przewodniczącym Rady Osiedla Naramowice w latach 2011-2015 zainicjowałem program ratowania Rezerwatu Żurawiniec (Rada Osiedla przeznaczyła ze swojego budżetu 41 tys. na przygotowanie projektu utworzenia systemu rur i zbiorników, które gromadzą wodę deszczową i zasilają nią bagna rezerwatu), lobbowałem za budową tramwaju do Naramowic. Pierwsze etap został zrealizowany. Dzięki mnie doszło do przebudowy ul. Jasna rola i ul. Błażeja.

Wspieraj Nasze działania

Rozwiązania w ramach programu Polski 2050 i Trzeciej Drogi

Zobacz jakie rozwiązanie programowe będę wprowadzać w Parlamencie.

Chcę rozwiązywać problemy ludzi, a nie polityków!

Zobacz Program

Ludzie regionu Poznań, nr 39

 • Agnieszka Lewandowska
  • Przewodnicząca Koła
 • Agnieszka Wiśniewska
  • Skarbnik Koła
 • Rafał Marek
  • Członek Zarządu Koła